Markering av 100-årsjubileet for tildelingen av Nobelprisen til Hamsun

Hamsunlaget i Lom vil den 1. oktober 2021 ha seanse med markering av at Hamsun mottok Nobelprisen i Stockholm for 100 år siden. Arrangementet ble først flyttet fra 10/12-20 til 14/5-21 grunnet restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, og er nå altså utsatt igjen for å kunne tillate publikum tilstede. Nobelprisen ble tildelt Hamsun kun for romanen Markens Grøde (1917), ikke for forfatterskapet som helhet. Nobelkomiteen anså de øvrige bøkene til Hamsun for å være for lite “idealiske”, dvs. for lite fullkomne, særlig  med tanke på moralsk oppbygning.

PROGRAM

Fredag 1- oktober på Utgard kulturhus, Lom. Inngang: Vaksne kr 200,- og skuleelevar kr 100,-

18:00 Opning av utstillinga «Lengt og lagnad», tematiske bilde av Wilhelm Bjertnes

19:00 Kultursalen :

– «Om hundrede Aar er alting glemt» – song av Hanne og Synne Kjøk

– Velkomen ved styreleiar i Knut Hamsun-laget, Torstein K. Garmo

– Helsing frå Lom kommune ved ordførar Bjarne Eiolf Holø

– Hamsun og den lokale forankringa gjennom slekt, språk og opplevingar.

– Reidar Svare syng

– Knut Hamsun og kva han har betydd for andre forfattarar internasjonalt – Torunn Kjøk

– Lom junior-spelmannslag – musikkinnslag

– Foredrag av forfattar Edvard Hoem

– Bjørn Kåre og Mats Erik Odde – musikkinnslag

– Leif Hamsun les Nobeltala til Knut Hamsun

– Utdrag frå Markens Grøde i ord og tonar, av Endre Skjåk og Pål Svindland

– Regine Hamsun les utvalde tekster frå Sult

21:30 Festmiddag på Fossheim Hotel.  3 rettar og kaffi kr 500,- pluss drikke. Billettar til festmiddagen må kjøpast innan 25. september

Laurdag 2.oktober i Garmo

11:00 Vandring på Hamsuns gjengrodde stigar i Garmo, med dugurd på Nordgard Garmo. Frammøte: Hamsunstugu.  Billettar må kjøpast innan 30. september. Kr 250.-

Billettar på www.diktardagar.no eller www.utgard.no.  Attarhald om endringar i programmet.

Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå – med mye Hamsun!

Årets diktardagar i Nord-Gudbrandsdal-bygdene Lom, Skjåk og Vågå har flere innlag på programmet der tematikken dreier seg om Knut Hamsuns forfatterskap eller biografi.I tillegg er det poster om bl.a. Kjell Aukrusts forfatterskap.

Gudbrandsdøl og suksessforfatter Lars Mytting er og verdt å merke seg at står blant programpostene.

Det fyldige festivaltilbudet er lettest å orientere seg i på hjemmesidene diktardagar.no, men du finner det også i miniversjon på pdf her:  foldar_trykk_NY