Styret

Styremedlemmer 2020-2022

Hege Faust (leder), Lillestrøm

Tlf.: 95085285,  e-post: hege.faust@gmail.com

Truls Nilsen (nestleder), Senja

Tlf: 41444983 , e-post:  truls.nilsen@mtmu.no

Terje Øien (styremedlem), repr. fra Hamarøy kommune

Tlf.: 48259955, e-post: terje.oien@hamaroy.kommune.no

Varamedlemmer (i rekkefølge)

Nils Magne Knutsen (styremedlem), Univ. i Tromsø. Innkalles til styremøter. Tlf.: 97752210, e-post: nils.magne.knutsen@me.com

2 Torstein K. Garmo, Lom

3 Knut Michelsen, Ås

Her finner du: årsmøteprotokoll 2022

 

Valgkomite 2022-2024

Valgkomiteen består av Gunnar Wiker, Narvik (leder), Randi Eilertsen, Narvik og Wenche Rokkan Iversen, Svolvær

Kasserer/sekretær:

Send sms til leder Hege Faust : 95085285, eller send mail:  polden@hamsun-selskapet.no

Lokalavdelinger

Lokalavdeling Lom (Hamsunlaget i Lom)

Torstein K. Garmo (leiar). Tlf. 91578429

e-post: tk-garm@online.no

Lokalavdeling Oslo

Emil Hansen (leder). Tlf.  92815677

e-post:  hansen.emil@outlook.com