Hamsun i media, bokutgivelser mm.

Vil du følge med på hva  som skrives om Hamsun i  den trykte pressen, så klikk her: Avisartikler .

Hamsun sett fra utlandet: Norsk-amerikanere/etterkommere av norske innvandrere til USA  og Canada har i sin forening “Sons of Norway, District 1” (stiftet i 1885 i Minnesota)  en del interessante lenker til Hamsun-stoff på nett.

“Eit mangfaldig liv”:
Vårt mangeårige medlem Ole Bjerke fra Lillehammer har gitt ut boka «Eit mangfaldig liv» (artikler, småstubber og dikt, 165 sider og 13 illustrasjoner). Det er en vakker, tankevekkende, morsom og velskrevet bok. To av stykkene i boka handler om Knut Hamsun og hans diktning, og den vil derfor ha spesiell interesse for medlemmene i Hamsun-Selskapet. Boka er innbundet og koster kr 200,- + porto. Den fås ved henvendelse til: Ole Bjerke, Måsåhaugen 30, 2614 Lillehammer. Tlf. 90228845, epost: ole34@online.no.

Hamsuns feberdikt m.fl. i engelsk språkdrakt:
En gledelig musikalsk overraskelse:  Hamsuns f”eberdigte” m.fl. i engelsk språkdrakt! Richard Nygård  er i gang med et album der temaet er Knut Hamsun. Gjennom ulike sjangre som bl.a. country, americana, reaggie og tango tolkes Hamsun på nydelig vis og i en mer internasjonal kontekst enn hva som tidligere er gjort. Nygård er interessert i samarbeidspartnere (richardnygaard.com) En smakebit er “Bright and Silent”, om en euforisk beiler på vei hjem, en gammelmodig sjel i en ung moderne og forvirrende verden, og han sliter med å uttrykke sin kjærlighet: Klikk så får dere se og høre: https://youtu.be/BUJxkhNmW18  Snart kommer hele albumet fra bandet The Beautybag. Vi gleder oss!

Se ellers underfanen “Arkiv fra gammelt nettsted” for tidligere nyheter.