Om Hamsun-Selskapet

Hamsun-Selskapet er Norges største litterære forening, med om lag 400 medlemmer. Foreningen er for deg som er over gjennomsnittet interessert i Knut Hamsuns  fabelaktige kunst og utfordrende liv/biografi, eller som generelt er interessert i litteratur og språk/stilistikk.

Selskapets formål er å fremme interessen for Knut Hamsuns diktning, og å øke kunnskapen om hans forfatterskap og de kulturhistoriske forhold som knytter seg til dette. Selskapet ønsker å skape  interesse for Hamsuns diktning både nasjonalt og internasjonalt, og til å stimulere til fortsatt utforskning og diskusjon av Hamsuns forfatterskap. Selskapet støtter videre arbeidet med å bevare de synlige minner om dikteren, samt miljøer som kan belyse hans forfatterskap.

Gjennom Hamsun-Selskapet vil du få mange kulturelle opplevelser, og du møter spennende og engasjerte mennesker som deler din interesse for Knut Hamsun og hans diktning. Medlemmene får tilsendt nyhetsbulletinen “Hamsun-Nytt” 3-4 ganger pr år på epost.

Klikk på Hendelser nederst på  nettsiden for kommende arrangementer. Oversikt over tidligere arrangementer, tips til lenker, dokumenter og aktiviteter mm. som Hamsun-Selskapet har  omtalt eller deltatt på,  (før 1. aug 2017, da ny nettside be lansert), finnes i det gamle arkivet. 

Er du ennå ikke medlem av Hamsun-Selskapet kan du klikke på Bli medlem i menyen øverst . Der finner du også vedtektene som bl.a. informerer om Hamsun-Selskapets formål og virksomhet.

Hamsun-Selskapet har sin egen facebook-gruppe. Har du kjennskap til arrangementer, har du aktuell Hamsun-informasjon eller vil du bare i kontakt med andre entusiaster, så er gruppen virkelig noe for deg. Gruppen administreres av Hege Faust, leder i Hamsun-Selskapet. Du finner gruppen her: Facebook 

– God fornøyelse i Selskap med Hamsun! –

Hvem står bak Hamsun-Selskapet?
Selskapet ble stiftet 11. august 1988 under kulturarrangementet “Hamsun-dagene” på Hamarøy. Bak stiftelsen stod en rekke av Norges fremste kulturarbeidere, sammen med Gyldendal Norsk Forlag.Ved siden av det nasjonale Hamsun-Selskapet med kontor på Hamarøy finnes det to lokalavdelinger (i Lom og Oslo), som arbeider med Hamsun-relaterte prosjekter spesielt ut fra lokale muligheter og interesser.

Noen av Hamsun-Selskapets aktiviteter og tiltak:

Arrangementer
Hamsun-Selskapet tar initiativet til Hamsun-relaterte kultur- og litteraturarrangementer. Siden stiftelsen i 1988 har Hamsun-Selskapet organisert og/eller deltatt i en lang rekke større nasjonale og  internasjonale seminarer, konserter, konferanser, utstillinger etc. Det viktigste arrangementet er Hamsun-Selskapets store litteraturseminar under Hamsun-dagene på Hamarøy i august annet hvert år i partallsår. Foredragene fra disse seminarene samt andre seminarer blir så langt det er mulig, trykt i Selskapets skriftserie.

Stipendfond
Selskapet har sitt eget stipendfond for kunstnere, litteraturforskere og enkeltpersoner/ grupper som gjennom sitt kunstneriske eller faglige virke i særlig grad har bidratt til økt interesse for Knut Hamsuns diktning.

Prisvinnere  hittil:
1992 Tove Karoline Knutsen
1994 Lars Frode Larsen
1996 Hamarøy Teaterlag
1998 Harald S. Næss
2000 Régis Boyer
2002 Nils Magne Knutsen
2004 Kirsten Hedvig Rasmussen
2006 Frydenlund videregående Skole, Narvik
2008 Eleonora Pankratova
2010 Hamarøy sentralskole
2014 Henny Moan

Skriftserie
En annen viktig oppgave for Hamsun-Selskapet har vært utgivelsen av egen skriftserie. Skriftserien inneholder både nye artikler om Hamsuns forfatterskap og opptrykk av eldre, men vanskelig tilgjengelige artikler. Nye bøker er foreløpig ikke under planlegging.

Hamsun-Nytt
Selskapets medlemmer får tilsendt en nyhetsbulletin, Hamsun-Nytt, med orientering om den aktivitet som til stadighet utfolder seg i tilknytning til Knut Hamsuns forfatterskap. Den sendes fortrinnsvis på epost. Det er mulig å få den tilsendt i posten mot å betale portoutgiftene, ca. 60 kr/år selv.