Hamsun-Selskapets skriftserie

Bøkene kan bestilles ved henvendelse til:
Hamsun-Selskapet, Postboks 31, 8298 Hamarøy.
E-post: polden@hamsun-selskapet.no

Alle priser er inkl. porto. Ved kjøp av flere bøker kan det gis en lavere samlepris.

1.        Robert Fergusson, Skagestad, Leif Melvik: Tre foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1988. 63s. (Utsolgt)

2.        Nils M. Knutsen (red.): Om Landstrykere. Et foredrag fra 1988 og ti anmeldelser fra 1927. (Utsolgt)

3.        Nils M. Knutsen (red.), Harald Næss, Henning K. Schmsdorf, Leif Mevik: Tre foredrag fra Hamsun-dagene 1990. (Utsolgt)

4.        Leif Mevik og Kirsti Baggethun (red.): Hamsun i Madrid / Hamsun en Madrid. (no/es) 1990. (Utsolgt)

5.        Nils M. Knutsen (red.): Hamsun og Norden. Ni foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1992. (Utsolgt)

6.        Nils M. Knutsen (red.): Rasisme, monologer, musikk. Tre artikler om Knut Hamsuns forfatterskap. 82s. (kr. 200.-)

7.        Nils M. Knutsen (red.): Hamsun ’94. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy. 123 s. (kr. 200.-)

8.        Régis Boyer og Nils M. Knutsen (red.):  Hamsun i Paris. 8 foredrag fra Hamsun-dagene i Paris 1994 145 s. (kr. 200.-)

9.        Knut Thode: “Lurtonen”. Særtrykk av Knut Hamsuns ungdomsdikt fra 1878. 32 s. Begrenset antall, nummererte eks. (Utsolgt)

10.      Nils M. Knutsen (red.): Hamsun i Tromsø. 10 foredrag fra Hamsun-konferansen ved Universitetet i Tromsø 1995. 224 s. (kr. 200.-)

11.       Nils M. Knutsen (red.): De røde jern. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1996. 155s. (kr. 200.-)

12.      Lars Frode Larsen: Romanen om Reban. Hamsuns ukjente ungdomsverk. 1997. 71 s. (kr. 200.-)

13.      Peter Graves and Arne Kruse (eds.): Hamsun in Edinburgh. Papers Read at the Conference in Edinburgh 1997. 124 s. (kr. 200,-)

14.      Nils M. Knutsen (red.): Film, religion og kjærlighet. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1998. 159 s. (Utsolgt)

15.      E. Arntzen, N.M. Knutsen, H.H. Wærp (red.): Hamsun i Tromsø II. Rapport fra den internasjonale Hamsunkonferanse 1999. 320 s. (kr. 200,-)

16.      E. Arntzen, N.M. Knutsen (red.): Hamsun 2000. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy. 182 s. (kr. 200,-)

17.      E. Arntzen (red.): Knut Hamsun og 1890-tallet. 10 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2002. 247 s. (kr. 200,-)

18.      E. Arntzen og Henning Wærp (red.): Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse, 2003. “Tid og rom i Hamsuns prosa”.  12 forelesninger.  256 s. (kr. 200,-)

19.      Knut Hamsun: Den Gaadefulde. En kjærlighetshistorie fra Nordland. Med innledning av Even Arntzen. 2004. 54 s. (kr.200,-)

20.     E. Arntzen (red.): Hamsuns kvinner. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2004. 155 s. (kr.200,-)

21.     Even Arntzen og Henning H. Wærp (red.): Tid og rom i Hamsuns prosa (II). 2006. 265 s. (kr.200,-)

22.    Even Arntzen (red.): Veier til Hamsun. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2006. 149 s. (kr.200,-)

23.    Linda H. Nesby og Henning H. Wærp (red.): Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007. 264 s. (kr. 200,-)

24.    Even Arntzen (red.): Makt og moral. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2008 147 s. (kr. 200,-)

25.    Even Arntzen (red.): Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske. 9 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2009. 119 s. (kr. 200,-)

26.    Even Arntzen og Nils M. Knutsen (red.): Hamsun, kjønn og media. 13 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2010. 197 s. (kr. 200,-)

27.    Even Arntzen, Nils M. Knutsen og Henning H.Wærp (red.): Hamsun i Tromsø V. Rapport fra den 5. int. amsun-konferanse, 2011. 258 s. ( kr. 200,-)

28.    Even Arntzen, Nils M. Knutsen og Henning H. Wærp (red.): Hamsun i Vesterålen 2012. 12 foredrag fra Hamsun-dagene i Vesterålen. 274s. ( kr. 200,-)

29.    Wenche Torrissen og Nils M. Knutsen (red.): Dikt til Knut Hamsun. 112 s. (kr.100,-)

30.    Nils M. Knutsen og Andreas Lødemel (red.): Hamsun, Harr og Kjerringøy Foredrag fra ulike arrangementer i 2014 0g 2015, 141 s. (kr.200,-)

31.    Nils M. Knutsen og Andreas Lødemel (red.): Vitalisme, Victoria, språk . Foredrag fra Hamsun-dagene 2016, 139 s. ( kr 200)

32.    Nils M. Knutsen og Andreas Lødemel (red.): Knut Hamsun mot strømmen.  Sju foredrag fra Hamsun-Selskapets seminar under Hamsundagene på Hamarøy 2018, 141 s . (kr 200,-)