Dag Solstad: Hamsun først og sist

Dag Solstads forfatterskap begynner og slutter med… Knut Hamsun! Foreløpig. Solstad er jo bare 80. Knut Hoem forteller i denne NRK BOK-podcasten på 15 minutter en historie om Solstad og hans “litterære husguder”. Noen av dem har gitt retningsskifte i skrivingen. Programmet ble sendt 27. august 2021, og du kan høre det her: Historien om Dag Solstads litterære forbilder – NRK Bok – NRK Radio

Hamsuns landssvikdom tilgjengelig på nett

Nå er det mulig å lese de fleste dokumentene som hører til Hamsun-rettssakene i perioden 1945-48 direkte på nett. Du finner dette materialet i digitalarkivet: Innhold for Landssvikarkivet, Arendal Politikammer, Grimstad, Nr. 29-32: Anr. 192/45 Knut Hamsun, 1945-1951 – Skanna arkiver – Arkivverket (digitalarkivet.no)

Saken består av fire arkivbokser L0029-L0032. Av disse er den første og tredje gjort tilgjengelig i sin helhet. Boks to består av en mappe med avisklipp som omtaler Hamsun, og fra denne er det kun skannet noen eksempler, mens alle dokumenter fra Erstatningsdirektoratet som ligger i samme boks er tilgjengelige. I den fjerde boksen er det kun skannet de dokumentene som ikke alt fins som kopi (eller oversettelser) i boks 1.

Faksimile av dokument fra boks 1 (L0029)