Bli medlem

Vil du bli medlem?

Send en mail til polden@hamsun-selskapet.no

Har du ikke mail, kan du sende et kort til vår postadresse Hamsun-Selskapet, Postboks 31, 8298 Hamarøy om at du ønsker medlemsskap. Medlemskap er  gratis f.o.m.  2020 etter årsmøtevedtaket da.

Ta gjerne kontakt med Hamsun-Selskapet dersom du ønsker nærmere informasjon:

Tlf.: 950 85285 (leder Hege Faust)

E-post: polden@hamsun-selskapet.no

Rabatt
Selskapets medlemmer får reduserte billettpriser/seminaravgifter ved alle arrangement i Selskapets regi.

I følge EU-regelverk skal medlemmer kjenne til vår Personvernerklæring medlemssikkerhet 2018