Bli medlem

Vil du bli medlem?

Send en mail til polden@hamsun-selskapet.no

Har du ikke mail, kan du sende et kort til vår postadresse Hamsun-Selskapet, Postboks 31, 8298 Hamarøy om at du ønsker medlemsskap.

Når vi har mottatt din innmelding, sender vi ut velkomstmateriell (blant annet to bøker fra skriftserien) og giro for innbetaling av kontingent.

Ta gjerne kontakt med Hamsun-Selskapet dersom du ønsker nærmere informasjon:

Tlf.: 950 85285 (leder Hege Faust)

E-post: polden@hamsun-selskapet.no

Årlig medlemskontingent

Enkeltmedlem: kr. 300,-

Par: kr. 350,-

Studenter: kr. 150,-

Institusjon: kr. 500,-

Utenlandske medlemmer: kr. 350,-

Rabatt
Selskapets medlemmer får reduserte billettpriser/seminaravgifter ved alle arrangement i Selskapets regi.

I følge EU-regelverk skal medlemmer kjenne til vår Personvernerklæring medlemssikkerhet 2018