Hamsundagene 2022

Hamsundagene på Hamarøy arrangeres hvert andre år, og i 2022 blir det festival fra 4.-6. august.

Hamsun-Selskapet kommer ikke til å avholde eget seminar denne gangen, men årsmøtet i Selskapet blir den 4.august klokka 1630 på Skogheim. Samme sted vil vi ha en utstilling 4.- og 5. august samt et sosialt treff for Hamsun-Selskapets medlemmer på kvelden 5.august

Hamsuns barndomshjem i Hamsund på Hamarøy

De tradisjonelle innslagene under Hamsundagene, så som blomsternedleggelse ved Hamsun-bysten i Hamsund på dikterens fødselsdag og et stort marked på Tranøy står som alltid på programmet.

Mikael Niemi (foto: Peter Knutson)

Hamsusenteret og Kunstpark Tranøy planlegger en rekke ulike aktiviteter av kulturell art. Blant annet skal Regine Hamsun stille ut bilder i låven på barndomshjemmet, og den svenske suksessforfatteren Mikael Niemi gjester Hamarøy! Se arrangementskalenderen til høyre for mer informasjon om programmet, overnatting, festivalpass mm.