Gled deg! Strømmet samtale den 7. 9. kl. 19 med teatersjefen ved Trøndelag teater: Å dramatisere Markens Grøde i vår tid

Hamsunsenterets Æventyrsal (til venstre) i det fantastiske landskapet på Hamarøy

Trøndelag teater satte opp Markens Grøde på sin hovedscene høsten 2022. Dette var kontroversielt, da det samme teatrets sjef under siste verdenskrig ble arrestert og henrettet av den tyske okkupasjonsmakten. Lenge var derfor Trøndelag teater en “Hamsun-fri sone”. Men dagens teatersjef, Elisabeth E. Hansen, ville i fjor ha slutt på scenenekten. Hovedargumentet hennes var at teaterscenen må få være et sted for frie ytringer.  Oppsetningen av Markens Grøde og begrunnelsen for avgjørelsen førte med seg mye debatt i pressen. Gleditsch-konferansen i Trondheim høsten-22 fortsatte samtalen mellom dem som var for og imot Hamsun-fri teatersone.

Den opprinnelige datoen for dette strømmede arrangementet (som er gratis), var 27. april 2023. Grunnet sykdom måtte det utsettes.

Elisabeth E. Hansen, sjef for Trøndelag teater

Hamsunsenteret gjennomfører arrangementet i samarbeid med Hamsun-Selskapet, og formen er altså en kombinasjon av foredrag og samtale med teatersjef Hansen i Æventyrsalen på Presteid på Hamarøy. For dem som bor i rimelig avstand til Presteid, er det selvsagt ønskelig og flott om man kommer som publikum til Æventyrsalen på kvelden den 7.september. Arrangementet blir filmet og video-lenken er her.

Medlemmer av Hamsun-Selskapet får tilsendt lenka på e-post noen dager før den 7/9 med påminnelse om tidspunkt. Lenka kan også benyttes for tilgang til et varig opptak, så man kan også se arrangementet seinere.

Hansen vil innlede med å fortelle om erfaringer knyttet til Markens Grøde-dramatiseringen høsten 2022. Deretter vil det bli samtale mellom Hansen og forskningsleder Alvhild Dvergsdal ved Hamsunsenteret. Hvor står Hamsun-debatten i dag?

Les mer i arrangementskalenderen (på høyre side på nettsida, nederst ved lesing på mobil)

Strømme-arrangement: Om å dramatisere Hamsun i vår tid

Trøndelag teater satte opp Markens Grøde som teater høsten 2022. Dette var kontroversielt, da teatrets sjef under krigen ble arrestert og henrettet av den tyske okkupasjonsmakten. Lenge var derfor Trøndelag teater en “Hamsun-fri sone”. Men dagens teatersjef endret altså på dette, med hovedargumentet at teaterscenen må få være et sted for frie ytringer.  Oppsetningen og begrunnelsen  førte til debatt både i pressen og i et eget seminar arrangert av teateret. I samtale med en av Hamsunsenterets Alvhild Dvergsdal vil Hansen formidle hva hun sitter igjen med av erfaringer og inntrykk etter teaterhøsten 2022: Hvor står Hamsun-debatten i dag?

Arrangementet er gratis, og det er et samarbeid mellom Hamsun-Selskapet og Hamsunsenteret. Det skulle egentlig gå av stabelen 27. 4., men er grunnet sykdom flyttet til 7. september kl 19 i Æventyrsalen på Hamsunsenteret. Men det strømmes altså også! Her er Lenke til strømminga  (https://www.youtube.com/watch?v=Qyn8uvgoUC4)

Les også her: Samtale – Ikke lenger Hamsun-fri sone! (hamsunsenteret.no)

Markens Grøde på Oslo Nye Centralteatret i juni

Verk Produksjoner satte i samarbeid med Trøndelag teater opp en burlesk og poetisk versjon av Hamsuns roman Markens Grøde høsten 2022. Nå settes stykket også opp i Oslo i forbindelse med festivalen Hedda-dagene 13.-14. juni 2023.

Hamsun-Selskapet og Hamsunsenteret samarbeider om et nettarrangement i slutten av april 2023 der teatersjefen på Trøndelag teater, Elisabeth Hansen, foredrar og deltar i en samtale om akkurat denne forestillingen. Oppsetningen av Hamsuns roman reiste nemlig en rekke etiske dilemmaer og skapte mye debatt.

Se mer informasjon om selve teaterstykket og om bilettsalg i arrangementskalenderen (høyre side). Medvirkende Madalena Sousa Helly- Hansen, Håkon Mathias Vassvik, Marianne Meløy, Isak Holmen Sørensen, Marina Popović. Regi Fredrik Hannestad.

Markens Grøde på Centralteatret i Oslo

Trøndelag Teaters oppsetning av Markens grøde skapte en del blest i mediene og har fått gode anmeldelser.

Nå settes denne forestillingen også opp i Oslo, og det kun to ganger.

13. juni kl 19 og 14. juni kl 13 på Oslo Nye Centralteatret i Rosenkranzgt.

Varighet: 3 timer.

Verk Produksjoner er kjent for burleske, vanvittige og poetiske forestillinger.

  • Medvirkende Madalena Sousa Helly- Hansen, Håkon Mathias Vassvik, Marianne Meløy, Isak Holmen Sørensen, Marina Popović
  • Regi Fredrik Hannestad

Les mer om forestillinga her: Markens grøde | Heddadagene

Billetter her: MARKENS GRØDE billetter og datoer | Ticketmaster

 

Ordskifte om Trøndelag teaters oppsetning av Markens Grøde

I arrangementskalenderen kan du lese om Trøndelag teaters oppsetning av Hamsuns roman Markens Grøde. Stykket spilles fram til 5. november. Trondheimsavisa Adressa forteller at Trøndelag teater i 2009, i forbindelse med 150-årsjubileet for Hamsuns fødsel, ble erklært “Hamsun-fri sone” av daværende teatersjef Otto Homlung. Grunnen var at Hamsun støttet Tyskland under 2. verdenskrig. Teatrets grunnlegger Henry Gleditsch var også teatersjef ved inngangen til 1940-årene . Han var en kjent antinazist og ble henrettet av okkupasjonsmakten i oktober 1942 som en del av en større tysk gjengjeldelsesaksjon.

Dagens teatersjef, Elisabeth Egseth Hansen, forteller i avisa Adressa at Gleditsch var opptatt av å bruke teatret som arena for den frie ytring, “og det skal vi fortsette med”. Det er hun som besørger kransenedleggelse i foajeen på Trøndelag Teater når det i disse dager er 80 år siden Gleditsch, midt under innøving av Ibsens Vildanden, ble hentet av Gestapo og fraktet til Falstadskogen.

Teatersjef Elisabeth Egseth Hansen ved Trøndelag teater (foto: Erik Johansen)

Hansen mener man trygt kan åpne for dialog nå: “I forlengelsen av spørsmålene som Markens grøde og det å sette opp Hamsun bringer med seg, arrangerer vi også Gleditsch-konferansen lørdag 1. oktober, der temaet er kunstnerisk ytringsfrihet.” Hansen vil ta tilbake samtalen og nyansene fra “det skråsikre svart-hvite verdensbildet” som etter hennes mening får for mye plass. Teatres strategi er å ikke vise Hamsun isolert, men sette dialogen om det problematiske på agendaen og “bringe samtalen inn i teatret i stedet for å stenge den ute”. Teaterets nettsted tilbyr spennende intervjuer og ulike synspunkter på egen forestilling : Markens grøde – Trøndelag Teater (trondelag-teater.no)

Les hele reportasjen her: De fleste trodde bannlysninga ville vare evig. Frem til nå – adressa.no. Adressas lederskribent kommenterer også oppsetningen av Markens grøde: Det bør alltid være en skygge over Knut Hamsun på Trøndelag Teater – adressa.no. Ukeavisa Morgenbladet har en lengre artikkel om saken (bak betalingsmur). Nettstedet Midtnorsk debatt har publisert et leserinnlegg 7.10.11 om samme sak. NRK bidrar i samme forbindelse med en artikkel om Gleditsch’ skjebne :Teatersjef Henry Gleditsch ble drept for sin kamp mot nazistene – Kultur (nrk.no)

Låve-versjonen av Markens Grøde på Bygdøy kongsgård

Visjoner Teater setter heldigvis opp igjen den fabelaktig intime og intense Markens Grøde-versjonen med Juni Dahr og Gard Eidsvold. Her må Hamsun-elskere kjenne sin besøkelsestid!

Noen flere billetter legges ut nå. Forestillinga spilles på låven på Bygdø Kongsgård 7. september kl. 19.00.

Billetter her: https://museumsbillett.no/no/museum/17/produkt/487

Les mer på facebook.

 

Kan være et bilde av 2 personer, folk som sitter og innendørs

En bog om lappernes liv vs. Markes grøde?

Litteraturprofessor Lispeth P. Wærp ved Universitetet i Tromsø deltok på Hamsun-Selskapets litteraturseminar i Bodø i 2021 med et foredrag om Hamsun og samene. Dette er et felt hun har forsket mye på.

I en artikkel om Wærps forskning, ført i pennen av Dag Rydmark (også UiT), er konklusjonen at Markens grøde kan betraktes som en reaksjon på den aller første boka som er skrevet om samene – av en same – på samisk. Den kom i 1910, og forfatteren var Johan Turi: Muitalus sámiid birra – En bog om lappernes liv .

Et sentralt poeng hos Wærp er at fattige nybyggerbønder så muligheter for et bedre liv ved å drive jordbruk i de samme nordnorske områdene som samene tradisjonelt benyttet til reindrift. Der Turi forteller om samenes levemåte og behov, gjør Hamsun det samme med nybyggernes. Kan det å belyse et slikt nomadisk vs. bofast “samliv” være en del av Hamsuns anliggende med Markens Grøde?

Faksimile fra uit.no/nyheter

Lørdag 19. mars 2022 er Lisbeth P. Wærp til stede på Hamsunsenteret på Hamarøy for å snakke om Hamsun og samene. Temaet har fått ny aktualitet etter kommunesammenslåinga mellom Hamarøy og deler av tidligere Tysfjord kommune for noen år siden. Siden da har nemlig spennings- og konfliktnivået mellom samiske og ikke-samiske hamarøyværinger tiltatt. Les hele Rydmarks artikkel her.

Markens Grøde på Trøndelag teater

Fra 24. september og en tid framover setter Trøndelagteater opp Markens Grøde av Hamsun på Gamle Scene.

Ifølge teateret nettsted forsøker teatret å “undersøke samtiden og gå i dialog” med teksten.

Å gi Hamsuns Markens grøde en plass på scenen ble ikke avgjort uten diskusjon. Grunnleggeren av Trøndelag Teater, Henry Gleditsch, ble nemlig skutt av nazistene i 1942.  Teatret fant det riktig å “fortsette å analysere ham inn i samtiden (…) og gi publikum muligheten til å oppleve kompleksiteten og det kunstneriske nivået i hans litteratur, og dømme selv. Hvordan har Markens grøde blitt tolket, og hvordan har romanen og kunnskapen om Hamsun påvirket historien og vår forståelse av oss selv og verden?

I forbindelse med forestillingen vil det derfor bli arrangert seminarer og publikumssamtaler.

Omtalen av dette arrangementet oppdtateres etter hvert som Hamsun-Selskapets nettredaktør får mer informasjon.

Nobelpris-arrangementet til Hamsunlaget i Lom er flyttet fra desember 2020 til mai 2021

Knut Hamsun (Markens grøde)
Leif Hamsun, barnebarn av Knut, kommer til Lom og 100-årsmarkeringen. Foto: Hedvig Rasmussen

Hamsunlaget i Lom skulle opprinnelig gjennomføre et flott jubileumsarrangement 10.desember 2020 i forbindelse med 100-årsdagen for tildelingen av Nobelprisen i litteratur til Knut Hamsun. Grunnet restriksjoner i sammenheng med covid-19-pandemien blir hele senansen flyttet til 14. mai 2021. Arrangementskalenderen til høyre på våre nettsider vil holdes oppdatert på tidspunkt og programinnhold.

Birger Emanuelsen om Markens Grøde og moderne oppdragelse for å takle katastrofer

I Aftenposten 7. april 2020 skrev Birger Emanuelsen ettertenksomt og viktig om mental, materiell og moralsk beredskap for det “utenkelige” som kan ramme samfunnet vårt.

Emanuelsen var en av bidragsyterne under Hamsun-Selskapets litteraturseminar på Hamarøy i 2018, og både kåserte og ble sofa-intervjuet der. I denne dagsaktuelle kronikken trekker han paralleller mellom unntakstilstanden nå under Korona-nedstengningen og overlevelsesstrategier som karakteriserer Isak Sellanraa i Markens grøde.

I dette foredraget fra 3. april 2020, som er produsert av Nasjonalbiblioteket og lagt ut på youtube, kan du høre Emanuelsen om samme tema. Emanuelsen har planlagt å utgi bok om emnet i september/oktober 2020.

Faksimile fra Aftenposten 7.4.2020