En kort biografi

Biografien er skrevet av Hedvig Rasmussen, Danmark/Tyskland

1859 Knut ble født 4.august i Gudbrandsdalen som sønn av Peder Pedersen (1825-1907) og Tora Pedersen født Olsen (1830-1919), døpes i Garmo kirke.
1862 Flytter med sin familie til Hamsund på Hamarøy i Nord-Norge.
1868-1873 Bor i flere perioder hos onkelen Hans Olsen og dennes husbestyrerinne. Knuts søster Sophia Marie (født 1864) bor fra hun er liten permanent hos onkelen.
1873-1874 Knut er ferdig med skolen. Reiser til Lom og konfirmeres i Lom kirke 4.oktober. – Arbeider som medhjelper i sin gudfar Torsten Hesthagens butikk. Reiser tilbage til Hamarøy og får stilling som handelsbetjent hos storkjøpmann Walsøe på Tranøy.
1875 Omreisende kramkar i Nord-Norge.
1876 Skomakerlærling i Bodø.
1877 Hamsuns første bok/roman “Den Gaadefulde” blir udgitt i Tromsø på M. Urdals forlag og trykt hos G.Kjeldseths boktrykkeri. Hamsun blir lensmannsbetjent i Bø, Vesterålen. Leser Bjørnsons bondefortellinger. Slutter som lensmannsbetjent og blir kretsskolelærer i Bø.
1878 “Et Gjensyn” og “Bjørger” utkommer.
1879 Knut Pedersen forlater Bø, Vesterålen. Får hjelp av handelsmannen K. Zahl på Kjerringøy og reiser til Hardanger for å bli dikter. Reiser om høsten til forleggeren Frederik Hegel i København med bondefortellingen “Frida”, men manuskriptet blir avvist.- Besøker i desember Bjørnson på Aulestad.- Slår seg ned i Kristiania, Tomtegaten 11, hvor han lider nød hele vinteren.
1880-1881 Hamsun får ansettelse som veiarbeider på Toten.- Leser Strindberg og de franske naturalistene Holder litterært foredrag på Gjøvik.
1882-1883 Reiser i januar til USA. Arbeider et år som handelsbetjent i Elroy og som jordbruksarbeider/dreng på en farm i North Dakota.
1884-1885 Får arbeide som sekretær hos Kristofer Janson i Minneapolis.- Treffer Mark Twain.- Leser Nietzsche og all tilgjengelig moderne litteratur.- Om høsten blir han lungesyk og reiser hjem til Norge.- Drar høsten 1884 til Aurdal i Valdres for at komme til krefter. Offentliggjør mindre ting. – Etter å ha eksperimentert med sitt etternavn gjennom flere år, bruker han nå navnet Hamsun.
1886 Hamsun reiser om vinteren til Kristiania. Lider nød igjen. Møter Arne Garborg, som ikke oppmuntrer ham. Drar om sommeren på foredragsturne. Reiser i august for 2. gang til USA.
1887 Er et par måneder sporvognskonduktør i Chicago, arbeider på en farm og er journalist og foredragsholder i Minneapolis.
1888 Forlater om sommeren USA og slår seg ned i København. Treffer Erik og Amalie Skram og brødrene Brandes.- November: De første kapitler av “Sult” trykkes anonymt i tidsskriftet “Ny jord” i København.
1889 Januar: Foredrag i Studentersamfundet i København om Amerikas åndsliv.- Reiser til Valdres og Kristiania. utgir pamfletten “Fra det moderne Amerikas Aandsliv” og føljetongen “Lars Oftedal ”  (Dagbladet) – Arbeider på romanen “Sult”.
1890 Atter i København. “Sult” utkommer som bok under fullt navn.- Reiser til Lillesand. Skriver herfra novellen “Smaabyliv” og programartikkelen “Fra det ubeviste sjeleliv”.
1891 Januar-november: foredragsturne til forskjellige norske byer.- “Sult” utkommer på tysk hos S. Fischer, Berlin. Bor i Sarpsborg og Kristiansund.
1892 Forlater Kristiansund.- Reiser til København. Om høsten utkommer “Mysterier” – Bor forskjellige steder.
1893 Om våren utkommer knyttneveromanen/tendensromanen  “Redaktør Lynge”. – Reiser til Paris.- Om høsten utkommer nok en tendensroman: “Ny Jord”.
1894 Møter Strindberg i Paris. Skriver på “Pan”.- Reiser om sommeren til Kristiansand. “Pan” utkommer om høsten.- Tilbake til Paris. Treffer Verlaine, Gauguin, Herman Bang, Johan Bojer, Albert Langen.
1895 Skuespillet “Ved rikets port” utkommer.- Reiser om sommeren til Faaberg, Kristiania og Ljan, arbeider med skuespillet “Livets spil”.
1896 Treffer Edvard Munch, som lager en radering av ham.- Reiser til München og er en tid gjest hos sin tyske forlegger Albert Langen. Treffer Bjørnson.-Om sommeren til Norge. Skriver noveller for tidsskriftet Simplicissimus. Bor i Aurdal hos fam. Frydenlund og andre steder i Valdres.- Om høsten til Kristiania.- 28. oktober uroppføres “Ved rigets port” på Christiania Theater.- 4 december uroppførelse av “Livets spil” på Christiania Theater.
1897 Bor for det meste i Frøken Hammers pensjonat på Ljan.- 30 januar foredrag “Om overvurdering av diktere og diktning” – Møter Bergljot Goepfert, født Bech.- Novellesamlingen “Siesta” utkommer.
1898 Hamsun gifter sig 13 maj med Bergljot.- De slår sig ned i Auerdal.- Uroppførelse av dramaet “Aftenrøde” 10. oktober på Christiania Theater.- Romanen “Victoria” utkommer.- Hamsun får stipend, og han og fruen reiser til Helsingfors i Finland.
1899 Treffer Albert Engstrøm og Jean Sibelius.- Mai: foredrag i Universitetets aula i Helsingfors om “Digterliv”- Høsten: Reise til Russland, videre gjennom Kaukasus og til Tyrkia.
1900 Oppholder seg i København.- April: Reise til Hamarøy, hvor han arbeider med dramaet  “Munken Vendt”.- Om høsten tilbake til København.
1901 Opphold i Kristiania og København. Arbeider med stoffet fra reisen i Orienten.
1902 Datteren Victoria blir født på høsten.- “Munken Vendt” utkommer.- Hamsun skriver hyldningsdigt til Bjørnson på hans 70-årsdag.
1903 Hamsun utgir reiseskildringen “I Æventyrland – Oplevet og drømt i Kaukasien” , Korttekstsamlingen “Kratskog” og dramaet “Dronning Tamara”.- Han modelleres (byste)  av Gustav Vigeland.
1904 Diktsamlingen “Det vilde kor” utkommer.- Flere artikler i Forposten.-  Bestillingsromanen “Sværmere” utkommer.- Hamsun får Houens legat. Opphold i Kristiania, Drøbak og København.- Treffer Johannes V. Jensen. Urpremiere på “Dronning Tamara” 15. januar på Nationaltheatret i Kristiania.
1905 Bygger hus og bosetter sig i Drøbak.- Deltager i unionskampen mot Sverige med artikler og dikt.- Utgir novellesamlingen “Stridende liv”.
1906 Ekteskabet med Bergljot oppløses.- Hamsun bor på pensjonatet “Utsikten” på Nordstrand utenfor Kristiania. Arbeider med de første “vandrerbøkene”. “Under høststjærnen” utkommer.
1907 Hamsuns far dør 17. mars.- Foredrag “Ærer de unge”- Sommeren: Opphold på Kongsberg.
1908 April: Han møter skuespilleren Marie Andersen.- Romanen “Benoni” utkommer.- Sommeren: Opphold på Kongsberg.- 17. juni: tale i Kristiania på Wergelands 100-årsdag.- Om høsten utkommer “Rosa”, oppfølgerromanen til “Benoni”.
1909 Hamsun gifter seg 25. juni med Marie Andersen. De reiser til Sollien.- Om høsten utkommer andre bok i vandrertrilogien: “En vandrer spiller med Sordin”.
1910 Januar: Artikkel i Morgenbladet: “Teologen i Æventyrland”. – 26. april: Bjørnson dør. Hamsun skriver dødsdigt.- Flytter til Elverum og Koppang.- Artikler i Verdens Gang: “Landets sprog” og “Et ord til os”.- Skuespillet “Livet ivold” uroppføres på Nationaltheatret, Kristiania, 16. november.
1911 Bosetter sig på gården Skogheim, på Presteid på Hamarøy, som dikter og bonde.
1912 Sønnen Tore blir født den 6. mars.- Om høsten utkommer siste bind i vandrertrilogien:”Den siste glæde”.
1913 Bor avvekslende hjemme på Presteid og i Bodø.- Om høsten utkommer romanen “Børn av tiden”.
1914 Sønnen Arild blir født 3. mai.- Hamsun oppholder seg avvekslende hjemme og i Bardu.- August: Første verdenskrig bryter ut og Hamsun tar parti for Tyskland. Pressefeide med professor Collin og W. Archer.
1915 16. januar artikklen “Barnet” i Morgenbladet.- Hamsun sitter i Harstad og arbeider på romanen “Segelfoss by”, en oppfølger til “Børn av tiden”. Boken utkommer samme år.- Datteren Ellinor blir født 23. oktober.
1916 Flytter fra sted til sted i Nordland for at få ro til arbeidet med “Markens grøde”. Bor det meste av tiden på Kråkmo.
1917 Våren: Selger gården Skogheim på Hamarøy og flytter til Larvik, Jegersborggaten 10.- Datteren Cecilia blir født 13 mai.- Essay i Aftenposten 12. juli: “Nabobyen”.- Om høsten utkommer romanen “Markens grøde”.
1918 Stadig på reise for å finne en gård på landet.- Utgir som brosjyre “Sproget i fare” – Om høsten flytter familien Hamsun til storgården Nørholm, som ligger mellom Lillesand og Grimstad.
1919 Hamsuns mor dør 6. januar.- Hamsun er nå bonde på Nørholm.
1920 Våren: Arbeider for det meste i Arendal, og på høsten utkommer romanen “Konerne ved vandposten”.- 10. desember mottar Hamsun Nobelprisen i Stockholm (For “Markens grøde”).
1921 Ombygning av Nørholm.- Arbeider i Arendal. “Dikte” utkommer.
1922 Dikterstuen (“huset mitt”) på Nørholm bygges.- Arbeider i Arendal og på Nørholm.
1923 Om høsten utkommer romanen “Siste kapitel”.
1924-1925 Hamsun arbeider i dikterstuen og i Lillesand. En vanskelig tid, tilløp til skrivesperre, intet vil lykkes.
1926 Bor på Victoria hotell i Oslo og konsulterer nervelege Johannes Irgens Strømme fra januar til juli.- Sommeren: Tilbake på Nørholm, hvor han skriver på den første  boken i landstrykertrilogien: “Landstrykere” – Om vinteren flytter han med familien til Bygdø, Museumsveien 5, for å kunne fortsette å gå i analyse hos dr. Strømme.
1927 Flytter om våren tilbake til Nørholm.- Om høsten utkommer “Landstrykere”.
1928 Arbeider i dikterstuen og i Lillesand.- I Aftenposten 12. desember trykkes artikkelen “Festina lente”.
1929 Verden hyller ham på hans 70. års dag 4. august.
1930 Vinteren tilbringes i Aurdal, tilbake til Nørholm om våren.- Om høsten blir han svært syk. Opereres på sykehuset i Arendal.- Andre bind i landstrykertriologien utkommer: “August”.
1931 Lang rekonvalesens. I januar reiser han et par uker til den franske riviera og til Aurdal om sommeren. Han prøver å arbeide.
1932 Stadig rekonvalesent, men arbeider i dikterstuen og i Egersund.
1933 Om høsten utkommer  tredje bind i trilogien : “Men livet lever”.
1934 I april igjen et besøk i Frankrike. Sommeren i Lillesand og på Nørholm.- Avlår Goethe-prisen på 10.000 Mark, men tar med tak imot Goethe-medaljen.
1935 Arbeider i Oslo og på Nørholm.- Artikkel i Aftenposten 22. november: “Ossietzky”.
1936 Om sommeren utkommer romanen: “Ringen Sluttet”.
1937 Går utelukkende inn for landbruket på Nørholm, tiltagende døvhet.
1938 Mars – Juni: Opphold i Dubrovnik, Jugoslavia. Prøver å skrive en fortsettelse av “Ringen sluttet”, men oppgir det.
1939 Hamsun fyller 80 år den 4. august, og verden hyller ham igjen.- September: Den anden verdenskrig bryter ut og Hamsuns sympati er atter på Tysklands side.
1940 9. april: tyske tropper besetter Norge. Hamsun kommer i motsetningsforhold til storparten av sine landsmenn.
1941-1942 Lever stille på Nørholm. Tyskvennlige avisartikler. Foretar aksjoner for nødstedte landsmenn i tysk fangenskap.
1943 Stormende møte med Hitler i Berchtesgaden, Østerrike, hvor Hamsun klager på politikken overfor Norge og i særdeleshet Terboven, den tyske Reichskommisar i Norge. Hjerneslag.
1944 Lever stille og tilbaketrukket på Nørholm. Nok et hjerneslag.  Prøver ved henvendelser å hindre utførelse av dødsdommer avsagt over nordmenn.
1945 8. mai: Samtlige tyske stridskrefter i Norge kapitulerer.- 26. mai: Hamsun og frue under husarrest på Nørholm.- 14 juni: Hamsun interneres på sykehuset i Grimstad.- 23. juni: Hos forhørsdommeren i Grimstad.- Gjør notater til selvbiografien og forsvarsskriftet  “Paa gjengrodde stier” – 2.september: Overflyttes til gamlehjemmet i Landvik.- 22. september: Igjen hos forhørsdommeren i Grimstad.- 15. oktober: Overføres til Psykiatrisk klinikk på Gaustad, Oslo. Skal mentalundersøkes etter ordre fra den norske regjering. Undersøkelsen ledes av Dr. Gabriel Langfeldt.
1946 11. februar: Utskrives fra Psykiatrisk klinikk og overføres tilbake til  Landvik gamlehjem ved Grimstad. Sterkt svekket etter behandlingen på klinikken, men prøver å  skrive. – Landssviksaken mot ham utsettes flere ganger. Dr.Langfeldt konkluderer med at Hamsun har “varig svekkede sjelsevner”.
1947 16. desember: Hamsun kommer for byretten i Grimstad. Han blir dømt til å betale en erstatning på 425.000 kroner (rettens formann, konst. sorenskriver Eide dissenterer, idet han ikke finner det bevist at Hamsun var medlem i NS).  Etter dommen vender Hamsun tilbake til Nørholm.
1948 Hamsun skriver “Paa gjengrodde stier” ferdig, og den utkommer året etter.- St.Hans: Høyesterett fastholder landssvikdommen, men reduserer erstatningskravet til 325.000 kroner. Hamsun nedlegger sin pen.
1949-1951 Lever stille og tilbaketrukket på Nørholm.- Syn og hørsel svikter.
1952 19. februar: Knut Hamsun dør i sitt soveværelse på Nørholm. Han er begravet i hagen på Nørholm.
Hvis man gjerne vil vite mer om Knut Hamsuns liv, er der utgitt en hel del biografier.Einar Skavland: Knut Hamsun 1929.
Tore Hamsun: Min far 1952. 1956, 1976,1987 og 1992, en del stoff er endret og tilføyd i hver utgave.
Thorkild Hansen: Prosessen mot Hamsun 1978.
Robert Ferguson: Gåten Knut Hamsun 1988.
Lars Frode Larsen: Den unge Hamsun 1859-1888. 1998.
Lars Frode Larsen: Radikaleren Hamsun ved gjennombrudet 1888-1891. 2001.
Lars Frode Larsen: Tilværelsens utlending –  Hamsun ved gjennombruddet 1891-1893. 2002.
Ivar Roger Hansen: Der synger i mig en tone. En bibliografi over musikk knyttet til Knut Hansens diktning. 2003.
Ingar Sletten Kolloen: Hamsun Svermeren 2003.
Ingar Sletten Kolloen: Hamsun Erobreren 2004.
Jørgen Haugan: Solgudens fall Knut Hamsun -en litterær biografi 2004.
Hamsuns breve I-VI fra 1879 – 1951 (Utgitt av Harald S. Næss 1994-2001)

Er bøkene utsolgt fra forlaget, da er det ofte en mulighet for å finne dem antikvarisk. www.antikvariat.net

En mer udførlig bibliografi kan man finne her: hamsun.at

Hamsuns verker1877    Den Gaadefulde (roman)

1878    Et Gjensyn (dikt)

1878    Bjørger (roman)

1889    Lars Oftedal (artikkel)

1889    Fra det moderne Amerikas Åndsliv (åndshistorisk verk)

1890    Sult (roman)

1892    Mysterier (roman)

1893    Redaktør Lynge (roman)

1893    Ny Jord (roman)

1894    Pan (roman)

1895    Ved rikets port (skuespill; 1.del av den såkalte Kareno-trilogien)

1896     Livets spill (skuespill; 2. del av Kareno-trilogien)

1897     Siesta (noveller)

1898    Aftenrøde (skuespill; 3. del av Kareno-trilogien)

1898    Victoria (roman)

1902    Munken Vendt (versedrama)

1903    I Eventyrland (reiseskildring/roman)

1903    Krattskog (noveller)

1903    Dronning Tamara (skuespill)

1904    Det ville kor (diktsamling)

1904    Svermere (roman)

1905    Stridende liv (noveller)

1906    Under høststjernen (roman; 1. del av den såkalte vandrer-trilogien)

1908    Benoni (1. del av dobbeltromanen om Benoni og Rosa)

1908    Rosa (2. del av dobbeltromanen om Benoni og Rosa)

1909    En vandrer spiller med sordin (roman; 2. del av vandrer-trilogien)

1910    Livet ivold (skuespill)

1912    Den siste glede (roman; 3. del av vandrer-trilogien)

1913    Barn av tiden (1. del av dobbelt-romanen om Segelfoss)

1915    Segelfoss by (2. del av dobbelt-romanen om Segelfoss)

1917    Markens grøde (roman)

1918    Sproget i fare (artikkel)

1920    Konene ved vannposten (roman)

1923    Siste kapittel (roman)

1927    Landstrykere (roman; 1. del av den såkalte Landstryker/August-trilogien)

1930    August (roman; 2. del av August-trilogien)

1933    Men livet lever (roman; 3. del av August-trilogien)

1936    Ringen sluttet (roman)

1939    Artikler i utvalg

1949    Paa gjengrodde stier (roman)

1960   “Paa turné” (novelle/skisse fra 1886, posthumt)

1994   “Fra det ubevisste sjeleliv” (artikkel skrevet i 1890, posthumt)

1995    “Lurtonen” (dikt fra 1879?, posthumt)

1997    “Romanen om Reban”, Hamsuns ukjente ungdomsverk (posthumt)

2003    “En fløjte lød i mit blod”, Nye dikt. (posthumt)