Hamsun-Selskapet kommer til Hamsundagene i august!

Drama & livets spill er årets festivaltittel

Hamsun-Selskapet er på plass under festivalen Hamsundagene på Hamarøy i august 2024. Vi bidrar til programmet med noen poster i egen regi og noen i samarbeid med Hamsunsenteret. Vekt på økt innsikt i og refleksjon rundt Hamsuns liv og verk står selvsagt i sentrum for oss.

Hele festivalen varer fra 4.-10. august, og på de fire første dagene er det vekt på drama/teater, film og musikk. Den mest litterære delen med tradisjonelle foredrag, forfatterintervjuer o.l. er fra 8.-10. august, og det er disse tre siste døgnene at Hamsun-Selskapet har sine arrangementer.

Foredragene i Hamsun-Selskapets regi vil være i Æventyrsalen vegg i vegg med Hamsunsenteret. Årsmøtet vårt så vel som det sosiale kveldstreffet for Hamsun-Selskapets medlemmer og andre interesserte tar derimot plass på Skogheim (Hamsuns bolig 1911-1917, da han flyttet tilbake til barndomsriket Hamarøy). Vi vil også ha en krambod med et spennende utvalg av nye og brukte Hamsun-relaterte bøker.

Torsdag 8. august (Hamsun-Selskapets bidrag i uthevet skrift):

 • Morgen: frokostsamtale v/Hamsunsenteret og forfatter/fagperson. Tema: den kontroversielle Hamsun (varianter av dette temaet også på frokostsamtalene 9. og 10. august.)
 • Post med Hamsun-tematikk (foredrag/samtale)
 • Foredrag med tematikk knytta til Hamsun og jurister+ påfølgende plenumssamtale
 • Årsmøte i Hamsun-Selskapet, Skogheim
 • Walk and talk med forfatter invitert av Hamsun-Selskapet
 •  Konsert

Fredag 9. august

Knut Michelsen vil se på Hamsuns romandialogkunst etter perioden med dramaskriving
 • Frokostsamtale v/Hamsunsenteret med forfatter/fagperson jf. 8/8-24
 • Utdeling av kulturpris til en lokal prisvinner
 • Foredrag ved Knut Michelsen: Kvalitetsendring i Hamsuns roman-dialoger etter perioden med dramaskriving
 • Walk and talk: Hamsunsenteret med gjest  
 • Sosialt treff for Hamsun-Selskapets medlemmer og andre som ønsker å komme på Skogheim. Kåseri, quiz, underholdning, hyggelig samvær. Servering av drikke og snacks. Krambodsalg.
 • Musikkarr../fest

Lørdag 10. august:

Kamilla Aslaksen forteller om Hamsun som leser
 • Frokostsamtale v/Hamsunsenteret med forfatter/fagperson jf. 8/8-24
 • Bokprat med forfatter
 • Presenterende innledning ved Truls Nilsen, Senja museum og nestleder H-Selskapet før:
 • Foredrag ved Kamilla Aslaksen: «Hamsuns bibliotek på Nørholm. Om arbeidet med restaurering og katalogisering av boksamlingen og dikterstuen på Nørholm
 • Walk and talk med forfatter
 • Paneldebatt med fagpersoner inkl. en fra Hamsun-Selskapet
 • Urframføring knytta til Det vilde Kor
 • Fest/avslutning

Vi oppfordrer interesserte til å sjekke hele programmet på hamsunsenteret.no > Hamsundagene etter hvert som det slippes. Billetter selges i døra (enkeltforedrag), og medlemmer av Hamsun-Selskapet får rabatt på hele festivalpass. Sjekk og bestill her.

Tok doktorgraden på Hamsuns siste bok

Birgitte Furberg Moe disputerte  sankthansaften 2023 :  “Om tekstens tilblivelse og om skyld i Knut Hamsuns Paa gjengrodde Stier (1949)”.

Moe tar for seg Knut Hamsuns siste bok i doktorgradsavhandlinga. Hun går gjennom alle tilgjengelige fragmenter, utkast til og revideringer på manuskriptet til Paa gjengrodde Stier fra årene 1945–1949. Videre gransker hun brev og andre tekster fra perioden som kan kaste lys over tilblivelsen av verket og hvordan det kan forstås som en slags botsgang etter krigen. Å undersøke førtekstene kan bidra til å øke forståelsen av sluttproduktet. Særlig vektlegger Moe spørsmålet om moralsk og religiøs skyld: Uttrykte eller erkjente Hamsun skyld for sine ideologisk motiverte gjerninger under andre verdenskrig?

Møtet mellom nazisme og kristendom utgjør interessefeltet. Derfor ser hun også på sider ved den kulturhistoriske konteksten med ideologier og historiske hendelser, og hvordan dette også reflekteres i Hamsuns skriveprosess. «Det har vært et mål å utforske kristent funderte motiver og tematikk som ikke tidligere har vært tilstrekkelig belyst i Hamsun-forskningen.»

Universitetet i Oslo omtaler avhandlingen om Hamsun her: Følte Knut Hamsun aldri skyld etter krigen? – Institutt for lingvistiske og nordiske studier (uio.no)