Vitalisme, Victoria, språk

Nils M. Knutsen og Andreas Lødemel (red.): Vitalisme, Victoria, språk. Rapport fra Hamsun-dagene 2016. (De tre siste artiklene er fra den internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø 2015).

Utgitt av Hamsun-Selskapet 2017

ISBN 978-52-91002-50-7

Foredragene er fra litteraturseminaret 2016, som fikk støtte fra Gyldendal , Fritt ord, Kulturrådet og Nordlands Fylkeskommune.

Artikler merket med *  er fagfellevurdert og godkjent til vitenskapelig publisering.

Forord

Eirik Vassenden*: Livskraft, soldyrking, naturkultus – og sivilisasjonskritikk. Litterær vitalisme i fortid og samtid, s 7

Frode Lærum Boasson*: Hamsuns vitalisme, s 27

Linda Nesby*: Svermer og strateg. Om innovasjon, vitalisme og karnevalisme i Hamsuns Sværmere (1904), s 38

Alvhild Dvergsdal*: Eventyret som tok slutt. Om Knut Hamsun: Victoria (1898), s 57

Hege Faust*: Det beste som er skrevet på norsk. Om Knut Hamsuns språk og stil, med spesiell vekt på Børn av Tiden (1913), s 77

Henning Howlid Wærp*: Knut Hamsuns Segelfoss-bøker: En grønn kritikk av konsumsamfunnet? , s 100

Wenche Torrissen*: “Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eles ikke”. Knut Hamsun og Pauline fra Polden i et helsemessig perspektiv , s 111

Even Arntzen*: Begjæret etter bergets dyp og fjellets tinder: om sider ved det dikteriske fundament hos Ibsen og Hamsun, s 128