Ibsen- og Hamsun-festivalen i Grimstad 2021

Programmet er klart! Det er lite Hamsun denne gangen, men professor i nordisk litteratur ved UiO, Ståle Dingstad, holder årets Hamsun-foredrag. Han presenterer de selv slik:

Fredag 6. august 14.00 Hamsunforedraget: Lese eller ikke lese Hamsun, er det spørsmålet?

Under årets IbsenHamsun-festival kan du ta i øyesyn den kreative streetarten på Torskeholmen i Grimstad. Kunstner: Arne Wilheml TellefsenSvaret er enkelt, og svaret er nei og atter nei! Selvfølgelig skal vi lese Hamsun. Men vi skal også lære av historien at den makten litteraturen har over sinnene, den kan lede oss på helt gale veier.
Derfor må vi også lese kritisk. Det er hva jeg har forsøkt å gjøre gjennom 25 år som litteraturforsker.
I dette foredraget vil jeg rette søkelyset mot Hamsuns vei fra grevens by Larvik til mønsterbruket på Nørholm.
Foredraget vil belyse begge sider av Nobelprismedaljen og den romanen han mottok prisen for.


Dingstads siste utgivelse, Knut Hamsun og det norske Holocaust skapte debatt da den kom ut i april, og i foredraget utdypes hovedpoeng fra boka.

Du finner hele programmet for IbsenHamsunfestivalen i Grimsyad på https://www.ibsenhamsun.no/forsiden