“Imot institusjonen”: Foredrag om Hamsun og Skrams institusjonsbøker

Hamsunsenteret på Hamarøy holder et foredrags-arrangement både fysisk OG de strømmer det digitalt.  Opptaket legges så ut på nettsidene deres slik at det blir tilgjengelig for alle en tid etterpå. Hamsun-Selskapet er med og foreslår ett av de to foredragene som er planlagt strømmet hvert år framover, og bidrar også økonomisk til gjennomføringen.

Det første foredraget avholdes og sendes 24.november kl. 19.00«Imot institusjonen»

Ingri Løkholm Ramberg, Ph.D. fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, har skrevet en doktoravhandling som ble godkjent nå i 2022 , der hun analyserer tre langt på vei selvbiografiske litterære verk: Amalie Skrams Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen (1895) og Knut Hamsuns Paa gjengrodde Stier (1949).

Sted: Æventyrsalen. Lenke til strømmingen publiseres her så snart den er klar!