Nett-foredrag: Den ekstreme Hamsun

I år er det 100 år siden Knut Hamsun mottok Nobels litteraturpris og 75 år siden slutten på andre verdenskrig. Sammenfallet mellom de to jubileene gjør det ekstra relevant å spørre: hvilken rolle spilte og spiller det ekstreme i Knut Hamsuns politiske liv og ettermæle?
Alvhild Dvergsdal er tidligere professor i nordistikk ved UiA, nå arbeider hun førstekonservator ved Hamsunsenteret. Hun holder tirsdag 28. juli kl 15.00 foredraget “Den ekstreme Hamsun” i samarbeid med Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK).
logo
Dette er et nettarrangement som strømmes her: https://www.facebook.com/stiklestad1030/
Billett kan kjøpes på Vipps kr. 100,-
Vippsnummeret vil vises på skjermen under foredraget.