Morten Strøksnes: Hvorfor skal vi lese Knut Hamsun?

Morten Strøksnes står på plakaten under litteraturfestivalen på Lillehammer i månedskiftet mai/juni.

Kjersti Bjørkemo samtaler med Strøksnes inne på Bjerkebæk, museet som er etablert i det som var Sigrid Undsets dikterhjem. tema er: Hvorfor vi skal lese Knut Hamsun. Inngangsbillett kr 180. Billett kan kjøpes her: Morten Strøksnes – Norsk Litteraturfestival

 

Strøknsnes er finnmarking med med bakgrunn som idéhistoriker, journalist og forfatter. Blant de mest kjente titlene fra hans hånd er: Hva skjer i Nord-Norge? (2006), Et mord i Kongo (2010), Havboka (2015) og Lumholtz’ gjenferd (2022)