Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå – med mye Hamsun!

Årets diktardagar i Nord-Gudbrandsdal-bygdene Lom, Skjåk og Vågå har flere innlag på programmet der tematikken dreier seg om Knut Hamsuns forfatterskap eller biografi.I tillegg er det poster om bl.a. Kjell Aukrusts forfatterskap.

Gudbrandsdøl og suksessforfatter Lars Mytting er og verdt å merke seg at står blant programpostene.

Det fyldige festivaltilbudet er lettest å orientere seg i på hjemmesidene diktardagar.no, men du finner det også i miniversjon på pdf her:  foldar_trykk_NY