Tok doktorgraden på Hamsuns siste bok

Birgitte Furberg Moe disputerte  sankthansaften 2023 :  “Om tekstens tilblivelse og om skyld i Knut Hamsuns Paa gjengrodde Stier (1949)”.

Moe tar for seg Knut Hamsuns siste bok i doktorgradsavhandlinga. Hun går gjennom alle tilgjengelige fragmenter, utkast til og revideringer på manuskriptet til Paa gjengrodde Stier fra årene 1945–1949. Videre gransker hun brev og andre tekster fra perioden som kan kaste lys over tilblivelsen av verket og hvordan det kan forstås som en slags botsgang etter krigen. Å undersøke førtekstene kan bidra til å øke forståelsen av sluttproduktet. Særlig vektlegger Moe spørsmålet om moralsk og religiøs skyld: Uttrykte eller erkjente Hamsun skyld for sine ideologisk motiverte gjerninger under andre verdenskrig?

Møtet mellom nazisme og kristendom utgjør interessefeltet. Derfor ser hun også på sider ved den kulturhistoriske konteksten med ideologier og historiske hendelser, og hvordan dette også reflekteres i Hamsuns skriveprosess. «Det har vært et mål å utforske kristent funderte motiver og tematikk som ikke tidligere har vært tilstrekkelig belyst i Hamsun-forskningen.»

Universitetet i Oslo omtaler avhandlingen om Hamsun her: Følte Knut Hamsun aldri skyld etter krigen? – Institutt for lingvistiske og nordiske studier (uio.no)

Debattkveld: Hamsuns romaner – en forlengelse av hans nazisympatier?

Det har alltid vært kontrovers rundt Hamsuns forfatterskap. I  april 2021 utga professor Ståle Dingstad en bok om Hamsun og det norske holocaust. Den satte på ny fyr på debatten om hvilken plass  Hamsun skal ha i den norske offentligheten og hvordan man skal forholde seg til det ideologiske i romanene.

Amalie Skram
Ses vi i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo?

Oslo-avdelinga av Hamsun-Selskapet bidrar med et kveldsarrangement om temaet på Litteraturhuset i Oslo (Amalie Skram-salen) den 7. oktober 2021:

1900: Åpning ved Oslo-avdelingas leder Emil Hansen.

1905-1945: Ingri L. Ramberg, doktorgradsstudent på Hamsun, Universitetet i Tromsø: “Hamsuns romaner – en forlengelse av hans nazisympatier?”

1945-2000: Spørsmål fra salen før pause.

2015-2030: Psykologspesialist og Hamsun-kjenner Christian Schlüter: Hva gjør lesing av Hamsuns tekster med oss?

2030-2050: Hege Faust, leder av det nasjonale Hamsun-Selskapet: Mottakelsen av Dingstads bok i pressen og debatten som fulgte-  sett i lys av tidligere Hamsun-debatter.

Spørsmål og samtale med salen til slutt.

 

Billetter kjøpes her: Hamsuns romaner- en forlengelse av forfatterens nazisympatier? (ticketco.events)