Nobel-måltidet fra 1920 sereveres i Harstad!

Hamsunsenterets Nobelmåltid er en del av programmet til Nordnorsk Litteraturfest 2021. Måltidet finner sted på Nordic Hall Scandic Hotell i Harstad fredag 17. september kl.: 18:00.

I 1920 ble Knut Hamsun tildelt Nobelprisen i litteratur for Markens grøde. Sammen med kona Marie tok han turen til Stockholm for å motta pris, medalje, prispenegr og hyllest. En storslått bankett der andre prisvinnere, raoyale høyheter og Akademien var til stede, var kanskje høydepunktet.

Markeringa av 100-årsjubileet for Hamsuns nobelpris skjer bl.a. ved at Hamsunsenteret inviterer til en tidsreie bestående av en kulinarisk fireretters kulturhistorie innenfor rammen av  Knut Hamsun forfatterskap og liv.

Overnatting: Nordnorsk Litteraturfest har avtale med Scandic Hotell Harstad. Her gis det gode pristilbud på overnatting.

Formidlere under banketen er Lars Magnus Krogh Utne og Nordis Seel Tennes.

Det tas forbehold om minst ti påmeldte.

Hele menyen samt tilbud på vinpakker finnes her: https://hamsunsenteret.no/no/velkommen/nobel-m%C3%A5ltid

Spørsmål eller påmelding? Kontakt: nordis.tennes@nordlandsmuseet.no

Markering av 100-årsjubileet for tildelingen av Nobelprisen til Hamsun

Hamsunlaget i Lom vil den 1. oktober 2021 ha seanse med markering av at Hamsun mottok Nobelprisen i Stockholm for 100 år siden. Arrangementet ble først flyttet fra 10/12-20 til 14/5-21 grunnet restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, og er nå altså utsatt igjen for å kunne tillate publikum tilstede. Nobelprisen ble tildelt Hamsun kun for romanen Markens Grøde (1917), ikke for forfatterskapet som helhet. Nobelkomiteen anså de øvrige bøkene til Hamsun for å være for lite “idealiske”, dvs. for lite fullkomne, særlig  med tanke på moralsk oppbygning.

PROGRAM

Fredag 1- oktober på Utgard kulturhus, Lom. Inngang: Vaksne kr 200,- og skuleelevar kr 100,-

18:00 Opning av utstillinga «Lengt og lagnad», tematiske bilde av Wilhelm Bjertnes

19:00 Kultursalen :

– «Om hundrede Aar er alting glemt» – song av Hanne og Synne Kjøk

– Velkomen ved styreleiar i Knut Hamsun-laget, Torstein K. Garmo

– Helsing frå Lom kommune ved ordførar Bjarne Eiolf Holø

– Hamsun og den lokale forankringa gjennom slekt, språk og opplevingar.

– Reidar Svare syng

– Knut Hamsun og kva han har betydd for andre forfattarar internasjonalt – Torunn Kjøk

– Lom junior-spelmannslag – musikkinnslag

– Foredrag av forfattar Edvard Hoem

– Bjørn Kåre og Mats Erik Odde – musikkinnslag

– Leif Hamsun les Nobeltala til Knut Hamsun

– Utdrag frå Markens Grøde i ord og tonar, av Endre Skjåk og Pål Svindland

– Regine Hamsun les utvalde tekster frå Sult

21:30 Festmiddag på Fossheim Hotel.  3 rettar og kaffi kr 500,- pluss drikke. Billettar til festmiddagen må kjøpast innan 25. september

Laurdag 2.oktober i Garmo

11:00 Vandring på Hamsuns gjengrodde stigar i Garmo, med dugurd på Nordgard Garmo. Frammøte: Hamsunstugu.  Billettar må kjøpast innan 30. september. Kr 250.-

Billettar på www.diktardagar.no eller www.utgard.no.  Attarhald om endringar i programmet.

Norsk provinsialisme i håndteringen av Hamsun?

Frode Saugestad: Fra Harvard til Tour de France
Frode Saugestad (foto: studenttorget.no)

Frode Saugestad skriver i Aftenposten 27.5.20 om Hamsun. Hvorfor får ikke 100-årsjubileet for Nobelprisen i 2020 mer oppmerksomhet i offentligheten? (Les kronikken her). Saugestad har doktorgrad på Hamsun. En av dem som svarer ham, er Alvhild Dvergsdal ved Hamsunsenteret på Hamarøy (les svaret her)