Ledig stilling: Formidlingsansvarlig på Hamsunsenteret

Søknadsfristen er 9. oktober.

Det handler om formidling fysisk/praktisk på senteret, digitalt, formidling spesielt rettet mot barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken og formidling i samarbeid med andre kulturaktører, festivaler og museer.  Særlig viktig er det å skape nysgjerrighet, nye tanker og leselyst. Senteret oppgir at det er gode muligheter for utvikling av prosjekter på bakgrunn av egne interesser og ideer.

Den som ansettes vil få ansvar for formidlingsprogrammet gjennom hele året, samt rekruttering og oppfølging av sesongverter.

Du kan lese mer samt søke her: https://hamsunsenteret.no/no/velkommen/formidlingsansvarlig_sept22