Ny DATO! Foredrag og samtale med teatersjef Hansen ved Trøndelag teater om å dramatisere Markens Grøde i vår tid

Trøndelag teater satte opp Markens Grøde på sin hovedscene høsten 2022. Dette var kontroversielt, da det samme teatrets sjef under siste verdenskrig ble arrestert og henrettet av den tyske okkupasjonsmakten. Lenge var derfor Trøndelag teater en “Hamsun-fri sone”. Men dagens teatersjef, Elisabeth E. Hansen, ville i fjor ha slutt på scenenekten. Hovedargumentet hennes var at teaterscenen må få være et sted for frie ytringer.  Oppsetningen av Markens Grøde og begrunnelsen for avgjørelsen førte med seg mye debatt i pressen. Gleditsch-konferansen i Trondheim høsten-22 fortsatte samtalen mellom dem som var for og imot Hamsun-fri teatersone.

Hamsunsenterets Æventyrsal (til venstre) i det fantastiske landskapet på Hamarøy

Den 27. april 2023 skulle Hamsunsenteret i samarbeid med Hamsun-Selskapet hatt et gratis arrangement: En kombinasjon av foredrag og samtale med teatersjef Hansen i Æventyrsalen på Presteid på Hamarøy.

Grunnet sykdom ble arrangementet utsatt. Ny dato er 7. september.

Arrangementet blir filmet og video-lenken delt med bl.a. Hamsun-Selskapets medlemmer og andre interesserte.

Hansen vil innlede med å fortelle om erfaringer knyttet til Markens Grøde-dramatiseringen høsten 2022. Deretter vil det bli samtale mellom Hansen og forskningsleder Alvhild Dvergsdal ved Hamsunsenteret. Hvor står Hamsun-debatten i dag?

Elisabeth E. Hansen, sjef for Trøndelag teater

Lenke til det filmede arrangementet vil etter hvert bli publisert her på Hamsun-Selskapets nettside og facebook-side og på Hamsunsenterets hjemmeside og facebook-side. Medlemmer av Hamsun-Selskapet vil også få tilsendt lenka på e-post.

For dem som bor i rimelig avstand til Presteid, er det selvsagt ønskelig og flott om man kommer som publikum til Æventyrsalen på kvelden den 7.september. Les mer i arrangementskalenderen (på høyre side på nettsida, nederst ved lesing på mobil)