Nobelpris-arrangementet til Hamsunlaget i Lom er flyttet fra desember 2020 til mai 2021

Knut Hamsun (Markens grøde)
Leif Hamsun, barnebarn av Knut, kommer til Lom og 100-årsmarkeringen. Foto: Hedvig Rasmussen

Hamsunlaget i Lom skulle opprinnelig gjennomføre et flott jubileumsarrangement 10.desember 2020 i forbindelse med 100-årsdagen for tildelingen av Nobelprisen i litteratur til Knut Hamsun. Grunnet restriksjoner i sammenheng med covid-19-pandemien blir hele senansen flyttet til 14. mai 2021. Arrangementskalenderen til høyre på våre nettsider vil holdes oppdatert på tidspunkt og programinnhold.

Markering av 100-årsjubileet for tildelingen av Nobelprisen til Hamsun

Hamsunlaget i Lom vil den 1. oktober 2021 ha seanse med markering av at Hamsun mottok Nobelprisen i Stockholm for 100 år siden. Arrangementet ble først flyttet fra 10/12-20 til 14/5-21 grunnet restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, og er nå altså utsatt igjen for å kunne tillate publikum tilstede. Nobelprisen ble tildelt Hamsun kun for romanen Markens Grøde (1917), ikke for forfatterskapet som helhet. Nobelkomiteen anså de øvrige bøkene til Hamsun for å være for lite “idealiske”, dvs. for lite fullkomne, særlig  med tanke på moralsk oppbygning.

PROGRAM

Fredag 1- oktober på Utgard kulturhus, Lom. Inngang: Vaksne kr 200,- og skuleelevar kr 100,-

18:00 Opning av utstillinga «Lengt og lagnad», tematiske bilde av Wilhelm Bjertnes

19:00 Kultursalen :

– «Om hundrede Aar er alting glemt» – song av Hanne og Synne Kjøk

– Velkomen ved styreleiar i Knut Hamsun-laget, Torstein K. Garmo

– Helsing frå Lom kommune ved ordførar Bjarne Eiolf Holø

– Hamsun og den lokale forankringa gjennom slekt, språk og opplevingar.

– Reidar Svare syng

– Knut Hamsun og kva han har betydd for andre forfattarar internasjonalt – Torunn Kjøk

– Lom junior-spelmannslag – musikkinnslag

– Foredrag av forfattar Edvard Hoem

– Bjørn Kåre og Mats Erik Odde – musikkinnslag

– Leif Hamsun les Nobeltala til Knut Hamsun

– Utdrag frå Markens Grøde i ord og tonar, av Endre Skjåk og Pål Svindland

– Regine Hamsun les utvalde tekster frå Sult

21:30 Festmiddag på Fossheim Hotel.  3 rettar og kaffi kr 500,- pluss drikke. Billettar til festmiddagen må kjøpast innan 25. september

Laurdag 2.oktober i Garmo

11:00 Vandring på Hamsuns gjengrodde stigar i Garmo, med dugurd på Nordgard Garmo. Frammøte: Hamsunstugu.  Billettar må kjøpast innan 30. september. Kr 250.-

Billettar på www.diktardagar.no eller www.utgard.no.  Attarhald om endringar i programmet.