Sult som teater på Den nationale Scene

Regissør Espen Hjort har laget en pausefri dramaforestilling på 1 time og 20 minutter av Hamsuns gjennombruddsroman.

“I denne fortellingen er sult også en tilstand, en beskrivelse av en presset kropp og et utslitt sinn i møte med omverdenens krav om normalitet”, skriver teatret på sine hjemmesider. Formen på stykket skal være tro mot boka og samtidig særegent. Fire personer deler på fortellerstemmen for å illustrere det splittede sinnet til hovedpersonen.: Stine R. Eskildsen, Susann B. Kambestad, Jon K. Johnsen og Sigmund N Hovind. De samme fire skuespillerne innehar også samtlige andre roller. “Dette blir Hamsun sett med nye øyne. Brutalt underholdende, tidløst og lekent” – igjen ifølge Den nationale scenes egen presentasjon.

Morgenbladet 25.2.22 har en anmeldelse av denne forestillinga, og kaller den “bomskot” og ein “retningslaus freistnad”  som “slår i lufta” i moderniseringa av Hamsuns bok. Kritikken går særlig på at overdrivelsene er absurde , at replikkene avleveres for raskt og at det er for mange gjentakelser av opptrinn. Det er “dristige grep”, men lov å forvente mer, konluderer anmelderen, Jan H. Landro.