Birger Emanuelsen om Markens Grøde og moderne oppdragelse for å takle katastrofer

i Aftenposten 7. april skriver Birger Emanuelsen ettertenksomt og viktig om mental, materiell og moralsk beredskap for det “utenkelige” som kan ramme samfunnet vårt.

Birger Emanuelsen (foto:nrk.no)

Emanuelsen var en av bidragsyterne under Hamsun-Selskapets litteraturseminar på Hamarøy i 2018, og både kåserte og ble sofa-intervjuet. I denne dagsaktuelle kronikken trekker han paralleller mellom unntakstilstanden nå under Korona-nedstengningen og overlevelsesstrategier som karakteriserer Isak Sellanraa i Markens grøde.

Faksimile fra Aftenposten 7.4.2020