Nils M. Knutsen og Andreas Lødemel (red.):
Hamsun, Harr og Kjerringøy. 141s. (kr.50,-)

Innhold:

Forord : s. 6
Niels M. Knutsen: "Kjør det dobbelte, Marie!". Hamsuns tvetydige forhold til teknologi, s. 9
Bodil Børset: Knut Hamsun i lys av Grunnlovsjubileet, s. 23
Andreas Lødemel: "I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød": Om Markens grøde og første Mosebok, s. 35
Karl Erik Harr: Prolog til Hamsunseminaret på Kjerringøy 2015, s. 53
Hella Busch: Edvarda Mack-en underlig og pervers avlegger av sin far?, s. 62
Dag Solhjell: Karl Erik Harr i moderne norsk billedkunst, s. 83
Per Posti: Knut Hamsuns illustratører, s. 103
Forfatteropplysninger: s. 138