Even Arntzen, Nils M. Knutsen og Henning Howlid Wærp (red.):
Hamsun i Vesterålen 2012. 12 foredrag fra Hamsun-dagene i Vesterålen. 274s. (kr. 200,- medlemmer: kr. 150,-)

Innhold:

Forord s. 7
Henning H. Wærp: Lengselen etter et enklere liv. Knut Hamsuns roman Ringen sluttet (1936) i et økokritisk lys, s. 9
Dean Krouk: Andre tilstander: Hamsun, Musil og modernismens sekulære mystikk, s. 25
Even Arntzen: Hamsun og Strindberg: Brothers in arms, s. 39
Ronald Rusaanes: Hamsun versus Breivik, s. 63
Atle Nordøy: Å se verden: Tolkningsbevegelser i Hamsuns kortprosa, s. 79
Anna Frewer: "Jeg føler meg grepen av en sælsom lyst til å gjøre denne Dame ræd." - Emosjonalitet og språk i Hamsuns Sult, s. 95
Wenche Torrissen: Reaksjonær kvinnehater? Hulda Garborg og Knut Hamsun, s. 107
Vigdis Hjorth: Hamsuns bulemiske språk, s. 135
Annegret Heitmann: "Herlige Ulykker". Turisme i Knut Hamsuns Den siste glæde, s. 149
Lisbeth P. Wærp: "[M]it hjærte sitter med rynker". Sanatoriet som heterotopi i Den siste glæde, s. 165
Nils Magne Knutsen: "Og han hadde luen med guldrand på." Lensmenn i Knut Hamsuns forfatterskap, s. 193
Inge Fagerbakk: En delikat bacalao, s. 217
Elisabeth Oxfeldt: Voldtekten i Afrika. Imperialistisk skam i Knut Hamsuns Landstrykere, s. 227
Andreas Lødemel: Rot og rotløshet. Edevart og August i Knut Hamsuns Landstrykere (1927), s. 243
Frode Lerum Boasson: På vei hjem? Om reisens funksjon i Knut Hamsuns forfatterskap, s. 255
Forfatterne s. 271