Even Arntzen, Nils M. Knutsen og Henning Howlid Wærp (red.):
Hamsun i Tromsø V. Rapport fra den 5. internasjonale Hamsun-konferanse, 2011. 258 s. (kr. 200,- medlemmer: kr. 150,-)

Innhold:

Forord s. 7
Nils M. Knutsen: "De par rynker over knoken var fulde av venlighet". Hendenes språk i Hamsuns tekster, s. 9
Kakhaber Loria: "...et vældigere og skønnere Æventyr oplever jeg aldrig". Hamsuns georgiske verk sett med georgieres øyne, s. 21
Sherin A. Wahab: Knut Hamsun i den arabiske verden, s. 43
Randa Hakim: Sult in Arabic, s. 49
Wenche Torrissen: Om moderskap og helse i Knut Hamsuns forfatterskap, s. 55
Henning Howlid Wærp: Torahus seter og Torahus sanatorium - Utopi og dystopi i Knut Hamsuns Siste kapitel (1923), s. 77
Chengzhou He: Seeing the World Through an Agricultural Lens. - A Comparison of Knut Hamsun's Growth of the Soil and Pearl S. Buck's The Good Earth, s. 89
Maryline Sinninger Faaland: Flyktigheten eller veien til drømmeverdenen (Evanescence ou le chemin de l'irréalisation), s. 111
Peter Sjølyst-Jackson: "Et mærkeligt lidet Sammenstød". Kjønn og modernisme i møtet mellom Knut Hamsun og George Egerton, s. 125
Atle Tord Nordøy: Hamsuns forfatterbegrep rundt 1890, s. 149
Tom Conner: Their Everyday Existences is a Work of Genius". Bohemians and Dandies in Hunger and Mysteries, s. 165
Evgenia Tetimova: Pan i bulgarsk kontekst, s. 199
Linda H. Nesby: Å skrive som Hamsun - bruken av Hamsun i Knausgaard-resepsjonen, s. 211
Even Arntzen: Knut Hamsun og Dag Solstad: noen tekstlinjer, s. 225
Troy Storfjell: A Nexus of contradictions: Towards an Ethical Reading of Markens grøde, s. 243
Forfatterne s. 255