Even Arntzen (red.):
Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske. 9 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2009. 119 s. (kr. 200,- medlemmer: kr. 150,-)

Innhold:

Forord s. 7
Ronald Nilsen Altinius: Polden. Den globale vandringens møteplass, s. 9
Even Arntzen: Hamsuns vandrere, s. 19
Ellen Mortensen: Augusts dragning mot stupet: Naturen som tragisk kraft i Hamsuns August-trilogi, s. 25
Arne Melberg: Hamsun i Orienten, s. 39
Steinar Gimnes:. Lesning og forføring, s. 51
Per Thomas Andersen:. Paradiso og diaspora: Idyll og uro hos Hamsun, s. 61
Lars Frode Larsen: Knut Hamsuns politiske forvandlinger, s. 73
Zarina Martines Børresen Hamsun-Rulfo, tur-retur, s. 87
Elisabeth Oxfeldt Vesten og "resten" i Hamsuns forfatterskab - fra I Æventyrland til Landstrykere, s. 101
Forfatterne s. 119