Even Arntzen (red.):
Makt og moral. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2008. 147 s. (kr. 200,- medlemmer: kr. 150,-)

Innhold:

Forord s. 7
Nils M. Knutsen: "Hans sjæl var både sort og hvit". Moral og umoral i Knut Hamsuns forfatterskap, s. 9
Wenche Rokkan Iversen: Seksualitet og utroskap hos Hamsun, s. 33
Per Fugelli: Helsens mysterium. Knut Hamsun - en lærer i helsekunst?
s. 59
Hans Fredrik Dahl: Nazisme og moral, s. 79
Stefanie v. Schnurbein:. Sultens økonomi. (A)moral og (av)makt i Sult, s. 97
Torgrim Eggen:. Ikke nevn krigen!, s. 117
Gerd Liv Valla: Om å ha makt og miste makt. I samtale med Even Arntzen
s. 133
Forfatterne s. 147