Linda H. Nesby og Henning H. Wærp (red.):
Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007. 264 s. (kr. 200,- medlemmer: kr. 100,-)

Innhold:

Forord s. 7
Knut Listerud: Knut Hamsuns 150-årsjubileum, s. 9
Nina Frang Høyum: Hamsunsenteret på Presteid. "Intet er som å bli pustet på av det levende liv." Utfordringer i presentasjonen av et forfatterskap,
s. 11
Lars Frode Larsen: Nye Hamsun samlede, s. 27
Sigrid Combüchen: Hamsun og "den nye kvinnen". Handen och anden. En biografs noteringar om Hamsuns val av kultur, s. 37
Tomas Fechner-Smarsly:. Om skotøyets (u-)pålitelighet i Knut Hamsuns romaner og Martin Heideggers "Der Ursprung des Kunstwerks", s. 53
Hanna Eglinger:. "Egentlig var det hele begyndt uten Begyndelse": Landnåm som begynnelsekoncept i Markens Grøde, s. 75
Nils Magne Knutsen: Hamsun og moderniseringa av Nord-Norge, s. 89
Olga Zhgenti: Knut Hamsun and Georgian Modernism - Konstantine Marjanishvili's staging of In the Grip of Life in the Moscow Art Theatre (1911), s.103
Martin Humpál: Hamsuns Mysterier som antiroman, s.137
Linda Hamrin Nesby: Landstrykere og pikaresken, s.149
Henning Howlid Wærp: Hamsuns Mysterier som symbolistisk roman, s.165
Fredrik Chr. Brøgger: Menneskets naturliggjøring og naturens menneskelig-gjøring: Hamsuns mytopoetiske univers i Markens Grøde, s.181
Heiko Uecker: Hamsun i Tyskland, s.199
Michael Schmidt: Bilde og tekst. Maleren Oscar Kokoschka tolker Hamsuns Pan, s.221
Even Arntzen: Knut Hamsun og film, s.247
Forfatterne s. 263