Even Arntzen (red.):
Veier til Hamsun. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2006. 149 s. (kr.200,-)

Innhold:

Forord: s. 7
Nils M. Knutsen: "Mit Hjem laa ved Vestfjorden", s. 11
Karl Erik Harr: God morgen Hamsun! Fra en illustratørs etterlatte papirer, s. 27
Henning Carlsen: Om filmatiseringen af Sult, s. 47
Frank A. Jenssen: Mitt eget forfatterskap og gjenferdet Knut Hamsun, s. 75
Jorun Nordmo:
.
SPROGET I FARE. Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk, s. 85
Knut Michelsen:
.
'Ensom, lidende og genial'. Et blikk på hvordan den unge Hamsun fremstilles i flere biografier, s. 113
Jørgen Haugan: Kongeveien til Hamsun, s. 173
Forfatterne s. 149