Even Arntzen og Henning H. Wærp (red.):
Tid og rom i Hamsuns prosa (II) 2006. 265 s. (200 kr.)

Innhold:

Forord: s. 7
Linda Hamrin Nesby: En studie av Knut Hamsuns Pan (1894) med vekt på naturrepresentasjonen, s. 11
Michael Schmidt: Myrlandskap med palimpsest, s. 43
Britt Andersen: Hysteriets teater. En lesning av Knut Hamsuns novelle "Damen fra Tivoli", s. 57
Johan Schimanski: Hamsuns koloniale nonsens, s. 81
Kristin Jernsletten: Det samiske i Markens grøde. Erfaringer formidlet og fornektet i teksten, s. 117
John Brumo: "Den uegennyttige subjektivitet". Knut Hamsuns Fra det moderne Amerikas Aandsliv, s. 139
Nils Magne Knutsen: Veien hjem til Polden, s. 173
Atle Skaftun: "Shadows of time". Tidsrepresentasjon og dialektisk åpenhet i Hamsuns prosa, s. 193
Henning Howlid Wærp: Observatøren i det sosiale rummet. - Litt om Knut Hamsuns metode, s. 221
Even Arntzen: Ekko fra det biografiske rom. Noen betraktninger rundt telegrafist Bårdsen og lensmann Geissler, s. 235
Forfatteropplysninger s. 265