Even Arntzen (red.):
Hamsuns kvinner. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2004. 156 s. (200 kr.)

Innhold:

Ingar Sletten Kolloen: Hamsuns kvinner, s. 9
Ellen Mortensen: Edvardas lunefulle begjær, s. 23
Pierre Grouix: Women at a crossroad. A few aspects of feminine characters in Knut Hamsun's novels, s. 53
Ane Rørtveit Jenssen: Ane Maria - Kåt morderske eller staut kvinnfolk? s. 75
Ragnar Hovland: Hamsun og eg, s. 99
Britt Andersen: Hamsun og "den nye kvinnen", s. 107
Robert Fergusson: "At ville slaa Ben under det hele": Da Hamsun ble dikterhøvding, s. 127
Gil de Carvalho: Hamsun - a portuguese viewpoint, s. 141
Forfatteropplysninger s. 155