Even Arntzen of Henning Wærp(red.):
Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse, 2003. "Tid og rom i Hamsuns prosa". 12 forelesninger. 256 s. (200 kr.)

Innhold:

Martin Humpál: Tilværelses uutholdelige hastighet: Tid i Hamsuns sakprosa, s. 9
Anne Sæbo: Syklisk tid og panteistisk rom i Hamsuns religionssyn, s. 29
Linda Nesby: Krono-bio-topos. En studie av tidens betydning i Markens Grøde, s. 53
Even Arntzen: "Ingen dører blev låset for meg". Student Parelius og det voyeuristiske room, s. 77
Troy Storfjell: Samene i Markens grødes kartlegging av en (umulig) idyll , s. 95
Per Thomas Andersen: Stedets monogami. Sellanrå nok en gang, s. 113
Elisabeth Oxfeldt: Ingen-steder i Hamsuns orientalske rejseskildringer, s. 129
Henning Howlid Wærp: "Aspene i utmarken". Om stedskap i Knut Hamsuns Landstrykere (1927) og August (1939), s. 149
Steinar Gimnes: "Det er ingen herlighet til som suset i skogen" - Skogen som 'stad' i nokre Hamsun-tekstar , s. 171
Atle Skaftun: "En skikkelse er et occult landskap": Omkring Hamsuns Børn av tiden, s.195
Britt Andersen:  Intertekstualitet og modernitetskritikk i Hamsuns roman Ringen sluttet, s. 215
Øystein Rottem: Handelens og poesiens sfære i Ny jord, s. 239
Forfatteropplysninger s. 255