Even Arntzen (red.):
Knut Hamsun og 1890-tallet. 10 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2002

Innhold:

Lars Frode Larsen: Den unge Hamsuns politiske engasjement, s. 9
Sigmund Karterud og Christian Schlüter:: Selvets mysterier. Mysterier og Nagel i et selvpsykologisk perspektiv s. 27
Ane Farsethås: Psykologiske og estetiske idealer. Om Hamsuns bruk av "det ubevidste Sjæleliv", samt en lesning av Sult, s. 49
Erik Østerud: Hamsun: Navnets og navngivningens mytos. Anonymitet og berømmelse, s. 79
Jonny Hallberg: Inntrengeren. Om å ødelegge Mysterier for teateret, eller hvordan våkne opp fra adapsjonens mareritt, s. 105
Øystein Rottem: Den helstøpte personlighet vs, det disharmoniske nutidsmennesket. Et paradigmatisk spenningsmønster i Hamsuns forfatterskap belyst gjennom en lesning av Redaktør Lynge, s. 127
Ronald Nilsen Altinius: En vandringsmann på vei mot lotusland. Østlig påvirkning i Knut Hamsuns romaner Sult, Mysterier og Pan, s. 151
Maija Burima: Man - nature in Knut Hamsuns novel Pan, s. 173
Ragnhild Hagen Ystad: Møter mellom selvet og "den andre". Tre noveller fra Knut Hamsuns novellesamling Siesta, 1897, s. 197
Even Arntzen: Venstrehåndsarbeider? Noen betraktninger rundt Kareno-trilogien, s.225
Forfatteropplysninger  s. 247