Even Arntzen og Nils Magne Knutsen  (red.):
Hamsun 2000. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy. 183 s.

Innhold:

Britt Andersen: Det hjemlige og det fremmede i Hamsuns Pan, s. 9
Snezjana Djenkova: Hamsun i Bulgaria, s. 33
Bjørn Rudborg og Ole Petter Førland: I Æventyrland. Opplevet og drømt i Kaukasien- 100 år etter. Supplement til Lysbildeforedrag, s. 43
Ljubisa Rajic: Knut Hamsun på serbokroatisk, s. 57
Hans H. Skei: Knut Hamsun som lyrisk dikter, s. 81
Rolf Steffensen: Knut Hamsun og den ubrukte nøkkelen, s. 101
Bjørn Rafter: "Varig svekkede sjelsevner". Om professor Gabriel Langfeldt og den rettspsykiatriske erklæring, s. 123
Ivar Roger Hansen: "Bare verdslighet" eller "musikeren av Guds særskilte nåde"? Om musikk og musikere i Knut Hamsuns diktning , s. 149
Forfatteropplysninger  s. 183