Even Arntzen, NiRolf Steffensen:ls Magne Knutsen, Henning Howlid Wærp (red.):
Hamsun i Tromsø II. Rapport fra den 2. internasjonale Hamsun-konferanse 1999

Innhold:

Øystein Rottem: Har vi ham nå? Refleksjoner i forkant av en eventuell ny Hamsunbiografi, s. 9
Even Arntzen: Knut Hamsun som litterær figur, s. 23
Knut Brynhildsvoll: Knut Hamsuns Siste kapittel. Fin de partie avant Fin de partie, s. 47
Åsmund Hennig: "På turné", s. 75
Ståle Dingstad: Ringen sluttet: Om Hamsun og kynismen, s. 89
Atle Skaftun: "Jeg bygger på mitt personlige inntrykk": Om På gjengrodde stier, en fortellerposisjon og litt til, s. 109
Tone Selboe: Byens betydning i  Sult, s. 138
Peter Graves: Gamla og nya horisonter: något om mottakandet av Knut Hamsun og Selma Lagerløf i Storbritannien 1890-1940, s. 155
Monika Zagar: "Nu var hun fanget." Kvinner, barn og fruktbarhet i Markens grøde, s. 171
Fredrik Chr. Brøgger: "Gud vet, tænkte jeg, hvad jeg i dag er vidne til": Naturen som "det andre" i Pan, s. 195
Erik Egeberg:  Tilbake til jorden; - Hamsun og Tolstøj, s. 217
Henning Howlid Wærp: Knut Hamsun som reiseskildrer: I Æventyrland, s. 239
Hamsun-dager i Grimstad: s. 263
Karl Erik Harr: Karl Erik Harr: Nørholm (dikt og illustrasjon), s.267
Øystein Rottem: Markens grøde - lovsang til jorddyrkingens pris eller landstrykerens ugjennomførbare drøm, s. 269
Nils Magne Knutsen: Makt og maktmisbruk i Benoni og Rosa (1908), s. 289
Bjørn Hemmer: Løytnant Thomas Glahn og Hamsuns Pan, s. 299
Forfatterne s. 320