Nils Magne Knutsen  (red.):
Film, religion, kjærlighet. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1998. 159 s.

Innhold:

Rolf Steffensen: Knut Hamsuns religiøse anliggende, s. 9
Even Arntzen: Bentein Baardsons "optiske falskneri", s. 29
Nils Magne Knutsen: Fra Sværmere til "telegrafisten" -  s. 47
Bjørn Fontander: Hamsun i Amerika, s. 61
Gertraude Schenz: Sværmere i tysk språkdrakt, s. 77
Karen Riishede: Edvarda og Gammelmoderen - to parallelle kjærlighetshistorier , s. 89
Unni Normann: Willatz og Adelheid; det problematiske ekteskapet i Børn av tiden, s. 113
Duncan McLean Man-of-War; - a novelist improvises on Hamsun's improvisations, s. 131
Appendiks: Duncan McLean: Pilgrimage to Nordland, s.145
Forfatteropplysninger  s. 159