Lars Frode Larsen:
Romanen om Reban. Hamsuns ukjente ungdomsverk. 1997. 71 s. (Kr 120.-)

Innhold:

Forord (Nils M. Knutsen) s. 7
  Knut Hamsuns litterære mini-karrière før 1882, s. 9
  "...noget fra hverdagslivet ophøiet". Presentasjon av Reban fragmentene, s. 31
  Reban-fragmentene, s. 37
  Hamsuns litterære dobbeltgjenger, s. 63