Nils M. Knutsen (red.):
Hamsun i Tromsø. 11 foredrag fra Hamsun-konferansen ved Universitetet i Tromsø 1995.

Innhold:

Hans Fredrik Dahl: Hamsun, Quisling og det norske rettsoppgjøret, s. 9
Lars Frode Larsen: Lars Oftedal (1889) - en politisk pamflett?, s. 27
Jørgen Lorentzen: Den mannlige hysteriker. Nagel og Knut Hamsuns Mysterier, s. 37
Atle Kittang: Jeger, elskar, forteljar. Moderniteten i Knut Hamsuns Pan, s. 57
Petter Aaslestad: Knut Hamsuns noveller, s. 77
Even Arntzen: Munken Vendt - på sporet av Knut Hamsuns mytiske estetikk, s. 95
Karen Riishede: Drømmen om kjærligheden - kvinnebilledet hos Knut Hamsun, s. 117
Øysten Rottem: "Nirvanas bulder" - Schopenhauer, Hamsun og viljens selvopphevelse, s. 139
Steinar Grimnes: På gjengrodde stier - inn i Knut Hamsuns forfattarskap, s. 153
Heiko Uecker: Tendenser i tysk Hamsun-forskning, s.175
Régis Boyer: Hamsun-resepsjonen i Frankrike, s. 195
Eleonora Pankratova: Knut Hamsun i Russland, s. 211
Sanda T. Baciu: Knut Hamsun i Romania, s. 215