Nils Magne Knutsen  (red.):
Hamsun 1994. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy. 123 s.

Innhold:

Lars Frode Larsen: Dikteren i forkledning. Knut Hamsuns pseudonyme forfatterskap, s. 7
Dag Nordmark: Akademisk vånda och Hamsuns triumf. Om bakgrunden till Hamsuns Nobelpris 1920, s. 11
Olga Komarova: Hamsun i Russland i dag  s. 41
Haagen Ringnes: Knut Hamsun og Johann Borgen, s. 49
Birgit Gjernes: Hvem var Marie Hamsun?, s. 63
Lars Roar Langslet: Knut Hamsuns magi, s. 79
Tor Eystein Øverås: Mitt forhold till Knut Hamsun, s. 95
Amy van Marken: Ømhet - et nøkkelord i Hamsuns forfatterskap, s. 111
Forfatteropplysninger  s. 121