Nils Magne Knutsen  (red.):
Rasisme, monologer, musikk. Tre artikler om Hamsuns forfatterskap. Illustrasjoner: Karl Erik Harr.82 s. (1993)

Innhold:

Forord: s. 7
Forfatteropplysninger  s. 8
Dolores Buttry: Hamsun og jødene, s. 9
Amy van Marken: Kvinnemonologene hos Hamsun, s. 35
Ivar Roger Hansen: Hamsun og musikk, s. 53