Nils Magne Knutsen  (red.):
Hamsun og Norden. Ni foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1992. 156 s.

Innhold:

Forord:: s. 7
Håkon Bleken: tale ved Knut Hamsuns bauta, s. 9
Even Arntzen: Hamsun of Strindberg, s. 13
Hans Peter Thøgersen: Hamsun og Johs. V. Jensen, s. 33
Nils Åke Nilsson: Hamsun og Dostojevski, s. 55
Bjørn Fontander: Hamsun, Undset og kriget, s. 69
Sven Willner: Hamsun och Finland, s. 91
Birgitta Holm: Hamsun's Mysterier, s. 105
Kirsti Baggethun: Hamsun i Spania, s.145
Helge Vidar Holm: Hamsun i Frankrike, s. 133
Forfatteropplysninger  s. 155