Nils Magne Knutsen  (red.):
Harald Nęss, Henning K. Sehmsdorf, Leif Mevik: Tre foredrag fra Hamsun-dagene 1990. 156 s.

Innhold:

Forord:: s. 5
Harald Nęss: Knut Hamsuns brev, s. 7
Henning K. Sehmsdorf: Den gjenspeilte faun. Knut Hamsuns Pan og myten om det ubeviste, s. 27
Leif Mevik: Den unge Hamsun. Tale under festaften for Knut Hamsun, s. 53