Tre foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1988

Ferguson, Skagestad, Mevik:
Tre foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1988. 63 s. (utsolgt)

Innhold

Forord: s. 5
Robert Ferguson: Gåten Knut Hamsun, s. 7
Tormod Skagestad: Knut Hamsun, s. 33
Leif Mevik: Hvorfor jeg leser Hamsun”, s. 55