Knut Hamsun mot strømmen

Nils M. Knutsen og Andreas Lødemel (red.): Hamsun mot strømmen. Sju foredrag fra Hamsun-Selskapets litteraturseminar under Hamsun-dagene på Hamarøy 2018.

Utgitt av Hamsun-Selskapet 2018

ISBN 978-82-91002-51-4

Foredragene er fra litteraturseminaret 2018, som fikk støtte fra Gyldendal forlag, Fritt ord og Kulturrådet.

Artikler merket med *  er fagfellevurdert og godkjent til vitenskapelig publisering.

Forord

Hege Faust: Innledning, s 9

Nils Magne Knutsen*: Knut Hamsun mot strømmen, s 15

Wenche Torissen*: Knut Hamsun og teater i Segelfoss by , s 35

Hanna Eglinger*: Misstolkning som litteraturens lott. Om kreative orimligheter i Hamsuns verk, s 57

Johan Rosdahl: “Det utmärktaste i dealisk riktning” . Nobelpristagerne Knut Hamsun og Henrik Pontoppidan, s 79

Emil Hansen: Spilleren Knut Hamsun – et forsøk på å anvende spillteori på to av hans romaner, s 91

Birger Emanuelsen: Etter katastrofen. Et essay om Markens grøde, s 109

Henning Howlid Wærp*: Hamsuns sivilisasjonskritikk: Hvordan lese Hamsun økokritisk? s 123

Forfatteropplysninger, s 139