Morten Strøksnes: Hvorfor skal vi lese Knut Hamsun?

Bjerkebæk, Lillehammer Lillehammer,Innlandet

Morten Strøksnes står på plakaten under litteraturfestivalen på Lillehammer i månedskiftet mai/juni. Kjersti Bjørkemo samtaler med Strøksnes inne på Bjerkebæk, museet som er etablert i det som var Sigrid Undsets dikterhjem. tema er: Hvorfor vi skal lese Knut Hamsun. Inngangsbillett kr 180. Billett kan kjøpes her: Morten Strøksnes - Norsk Litteraturfestival   Strøknsnes er finnmarking ... Les mer

Hamsundagene 2024

Hamarøy ,Norway

Festivalen Hamsundagene arrangeres på Hamarøy. Hamsun-Selskapet bidrar ofte med ansvar for ett-to litterære foredrag eller andre typer arrangementer der Knut Hamsuns forfatterskap er tema. I 2024 vil nok Selskapet ha sine arrangementer 8. -10. august. Selskapet vil komme med egen informasjon om de programpostene vi har selvstendig ansvar for. Hamsundagene har egne hjemmesider der de ... Les mer

Ibsen- og Hamsun-dagene i Grimstad 2024

Grimstad ,Norway

Programmet for festivalen Ibsen-og Hamsun-dagene i Grimstad i 2024 er ikke klart ennå, men datoen er iallfall 7. - 10. august. Jan Kjærstad holder skrivekurs under festivalen. Program og info om billettsalg mm. kommer etter hvert her: ibsenhamsun.no 

Hamsun-Selskapets program på Hamsundagene 2024 inkl. Årsmøte

Oppeid, Hamarøy

Hamsun-Selskapets programposter under Hamsundagene på Hamarøy 2024: Drama & livets spill Hamsun-Selskapet er på plass under festivalen Hamsundagene på Hamarøy i august 2024. Vi bidrar til programmet med noen poster i egen regi og noen i samarbeid med Hamsundagene. Oppmerksomheten vår er rettet mot økt innsikt i og refleksjon rundt Hamsuns liv og verk. Hele festivalen ... Les mer

Diktardagar 2024 med vekt på Hamsun

Lom, Skjåk, Vågå Ottadalen

Diktardagar er ein festival som tar plass i Lom, Skjåk og Vågå rundt 1. september kvart år. I 2024 er tittelen "Heim, det å høyre til", og det er særleg Knut Hamsun som får merksemd. Programmet er som alltid svært godt og variert, og det integrerer lokalt tilhøyre med nasjonalt og internasjonalt kunstnarskap. Interessante namn ... Les mer