Styremedlemmer:

Hege Faust (leder)

Lillestrøm

Tlf.: 95085285
e-post: Hege.Faust@lillestrom.vgs.no


Wenche Rokkan Iversen (nestleder)

Postboks 122
8301 Svolvær

Tlf.: 99013826
e-post: Wenche.Rokkan.Iversen@Nfk.no


Andreas Lødemel (styremedlem, Hamsunsenteret)

Hamsunsenteret
8294 Hamarøy

Tlf.: 97708717

e-post: andreas.lodemel@nordlandsmuseet.no


Terje Øien (styremedlem, oppnevnt av Hamarøy kommune)

Glimmaveien 8
8294 Hamatøy

Tlf.: 48259955

e-post: terje.oien@hamaroy.kommune.no


Nils Magne Knutsen (styremedlem)

Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 97752210
e-post: nils.magne.knutsen@uit.no


Torunn Kjøk (styremedlem)

Lom

Tlf.: 90738489
e-post: tkjok@online.no


Elin Eidsvik (styremedlem)

8294 Hamarøy

Tlf: 75770196 eller 91818427

e-post: elin.eidsvik@gmail.com


Varamedlemmer (i rekkefølge):

Randi Eilertsen, Narvik
Erik Gjestvang, Skien
Torolf Kroglund, Lillesand
Nordis Tennes, Hamarøy

Valgkomite:

Kirsten Hedvig Rasmussen, Karlsruhe
Arne Andre Solvang, Hamarøy
Borghild Aasebøstøl, Hamarøy


Revisor:

Turid Thoner Haukås


Lokalavdelinger:

Lokalavdeling Lom (Hamsun-laget i Lom):

Torunn Kjøk (leiar)

Tlf.: 90738489
e-post: tkjok@online.no

Lokalavdeling Oslo:

Hege Faust (leder)

Tlf.: 95085285
e-post: Hege.Faust@lillestrom.vgs.no