Styremedlemmer:

Even Arntzen (leder)

Det humanistiske fakultet
Institutt for allmenn litteraturvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 42 60 (jobb), 77 61 03 63 (privat), 90859225 (mobil)
e-post: Even.Arntzen@hum.uit.no


Wenche Rokkan Iversen (nestleder)

Postboks 122
8301 Svolvær

Tlf.: 99013826
e-post: Wenche.Rokkan.Iversen@Nfk.no


Nils Magne Knutsen (styremedlem)

Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 42 32
e-post: nils.magne.knutsen@hum.uit.no


Vibeke Groven (styremedlem)

Hamarøy


Hege Faust (styremedlem)

Lillestrøm

Tlf.: 95085285
e-post: Hege.Faust@lillestrom.vgs.no


Ronald Altinius (styremedlem)

Hamarøy


Torunn Kjøk (styremedlem)

Tlf.: 90738489
e-post: tkjok@online.no


Varamedlemmer (i rekkefølge):

Elin Eidsvik, Hamarøy
Randi Eilertsen, Narvik
Erik Gjestvang, Skien

Valgkomite:

Arne Andre Solvang, Hamarøy
Kirsten Hedvig Rasmussen, Karlsruhe
Sigurd Winter, Hamarøy


Revisor:

Økonet regnskap v/ Runar Horn


Lokalavdelinger:

Lokalavdeling Lom (Hamsun-laget i Lom):

Torunn Kjøk (leiar)

Tlf.: 90738489
e-post: tkjok@online.no

Lokalavdeling Oslo:

Hege Faust (leder)

Tlf.: 95085285
e-post: Hege.Faust@lillestrom.vgs.no