Styret 2006-2008:

Even Arntzen (leder)

Det humanistiske fakultet
Institutt for allmenn litteraturvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 42 60 (jobb), 77 61 03 63 (privat), 90859225 (mobil)
e-post: Even.Arntzen@hum.uit.no


Rolf  Steffensen (nestleder)

8294 Hamarøy

Tlf. 75770146
e-post rolf.steffensen@c2i.net


Marianne Apold (styremedlem)

Postboks 87
8290 Skutvik

Tlf. 90142707
e-post: mapold@online.no


Christian Schlüter (styremedlem)

Kjøbenhavngata 14 C
0566  Oslo

e-post: chhaako@online.no


Nils Magne Knutsen (styremedlem)

Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 42 32
e-post: nils.magne.knutsen@hum.uit.no


Ola Veigaard (styremedlem)

Bioddgt. 6
4890 Grimstad

Tel.37043803/91184007
e-post: ola@veigaard.no


Wenche Rokkan Iversen (styremedlem)

Postboks 122
8301 Svolvær

Tlf.: 99013826
e-post: Wenche.Rokkan.Iversen@Nfk.no


Varamedlemmer:

Elin Eidsvik, Hamarøy
Nina Frang Høyum, Oslo
Randi Eilertsen, Narvik
Erik Gjestvang, Skien

Valgkomite:

Toril Halmøy (leder)
Kirsten Hedvig Rasmussen
Torunn Kjøk


Revisor:

Håvard Elvheim


Lokalavdelinger:

 

Lokalavdeling Grimstad:

Ola Veigaard (leder)

Bioddgt. 6
4878 Grimstad

Tel.: 37 04 38 03 / 911 84007
e-post: ola@veigaard.no


Lokalavdeling Oslo:

Christian Schlüter (leder)

Kjøbenhavngata 14 C
0566  Oslo

e-post: chhaako@online.no